YOUTH CRICKET CLUB

  Rankings for association

  Active Season

# Player Name Runs 4s 6s SR

1

Shivam Thakkar

59

5

4

148

2

Umesh Vaghasiya

47

4

0

89

3

Nilesh Shah

42

2

5

300

4

Vishal Merwana

34

4

3

378

5

Bhavesh Vora

27

4

0

60

6

Chetan Khanna

23

3

0

44

7

Vijay Patel

23

1

2

153

8

Jugal Patel

18

1

1

75

9

Bhagwaan Pania

14

2

1

108

10

Jimit Shah

14

3

0

88

11

Dipesh Thakkar

7

0

1

233

12

Atit Shah

7

1

0

64

13

Sachin Sheth

6

0

1

150

14

Varun Shah

6

1

0

150

15

Sagar Pania

5

0

0

56

16

Jitu Mehta (sabina)

5

1

0

62

17

Viral Thakkar

4

1

0

57

18

Sanjay Shah

3

0

0

30

19

Chetan Beharwani

0

0

0

0

20

Jay Pandya

0

0

0

0

21

Pratik Shah

0

0

0

0

22

Kunal Ponda

0

0

0

0

23

Tushar Gandhi

0

0

0

0

24

Aryan Baranwal

0

0

0

0

25

Kunal Patel

0

0

0

0

26

Yogi..

0

0

0

0

27

Agam Mehta

0

0

0

0

# Player Name Wk. Econ. 3w 5w

1

Vijay Patel

5

1.76

0

1

2

Vishal Merwana

5

6.43

0

1

3

Jitu Mehta (sabina)

3

2.00

1

0

4

Shivam Thakkar

3

7.80

1

0

5

Viral Thakkar

2

8.14

0

0

6

Jimit Shah

1

3.00

0

0

7

Chetan Beharwani

1

3.33

0

0

8

Kunal Patel

1

4.50

0

0

9

Agam Mehta

1

11.00

0

0

10

Pratik Shah

0

0.00

0

0

11

Atit Shah

0

0.00

0

0

12

Tushar Gandhi

0

0.00

0

0

13

Nilesh Shah

0

0.00

0

0

14

Sanjay Shah

0

0.00

0

0

15

Dipesh Thakkar

0

0.00

0

0

16

Yogi..

0

0.00

0

0

17

Kunal Ponda

0

0.00

0

0

18

Umesh Vaghasiya

0

0.00

0

0

19

Bhavesh Vora

0

0.00

0

0

20

Jugal Patel

0

0.00

0

0

21

Chetan Khanna

0

0.00

0

0

22

Varun Shah

0

0.00

0

0

23

Jay Pandya

0

3.00

0

0

24

Aryan Baranwal

0

6.50

0

0

25

Sagar Pania

0

7.00

0

0

26

Bhagwaan Pania

0

7.00

0

0

27

Sachin Sheth

0

11.33

0

0

  Recent News & Articles