KSG YCC T20 CUP-2017-18

  Team Players | JILL ADVERTISING

Full Name Player ID Short Name

  Ameet Vora

P16923 Ameet Vora

  Amit Aras

P16924 Amit Aras

  Ashok Joshi

P16928 Ashok Joshi

  Jayesh Chavan

P16914 Jayesh Chavan

  Kaustubh Kale

P16920 Kaustubh Kale

  Milind Sawant

P16916 Milind Sawant

  Rahul Gaikwad

P16911 Rahul Gaikwad

  Rishikesh Tarkar

P16926 Rishikesh Tarkar

  Rohan Salvi

P16929 Rohan Salvi

  Roshan Shetty

P16917 Roshan Shetty

  Rushikesh Tawade

P16922 Rushikesh Tawade

  Sandesh Kunder

P16921 Sandesh Kunder

  Sandesh Lamge

P16915 Sandesh Lamge

  Sanil Raje

P16919 Sanil Raje

  Sarvesh Lad

P16925 Sarvesh Lad

  Shivraj Ghatge

P16927 Shivraj Ghatge

  Siddharth Gaikwad

P16912 Siddharth Gaikwad

  Tushar Pradhan

P16913 Tushar Pradhan

  Vinayak Borwankar

P16918 Vinayak Borwankar

  Recent News & Articles