DR LAL PATHLABS LEAGUE 2016-17

  Series Rankings top 100

# Player Name Runs 4s 6s SR

1

Pradeep Gupta

280

33

5

131

2

Chandan

262

30

16

164

3

Vikas L

250

29

15

212

4

Sumit Kalra (c)

209

29

5

146

5

Askash

204

23

12

179

6

Piyush (c)

166

24

4

125

7

Prakash Mishra

158

12

9

103

8

Shashikant Tomar

156

14

12

181

9

Parvesh

125

14

3

120

10

Sajjad

115

10

8

180

11

Yogendra Kaushik

110

15

0

115

12

Sumit Pal

104

18

1

127

13

Jatin L

104

11

4

130

14

Gagan Negi

103

10

4

129

15

Birender Bhoj

100

15

3

154

16

Santosh Singh

99

13

3

134

17

Shahid

91

7

7

172

18

Anand Ts

90

9

4

134

19

Kamal Pruthi

87

5

5

107

20

Jasbeer Saini

84

9

4

195

21

Amit Gupta

69

11

0

84

22

Vishal Singh

65

8

1

130

23

Sandeep Dutt

64

10

0

110

24

Paras Mc

64

10

1

152

25

Puran Bisht

63

10

1

126

26

Prince Bansal

62

6

1

90

27

Vikash

60

9

2

109

28

Devanand Bhatt ( C)

57

9

1

158

29

Jagdeep Singh

56

10

1

175

30

Praveen Rajauri

53

5

4

147

31

Amit Kumar

53

7

2

136

32

Kishor

50

5

3

147

33

Amardeep New

47

5

1

104

34

Sandeep Shama

45

5

1

115

35

Amit Verma

43

3

3

148

36

Niraj Gularia

40

5

1

174

37

Anand Tyagi

40

3

4

190

38

Natin Yadav

38

3

3

115

39

Ankit Tyagi

37

5

2

168

40

Asif..

37

4

1

116

41

Bhagwan Singh

36

4

2

109

42

Yuvraj

36

6

1

129

43

Dinesh Kumar

35

7

0

92

44

Deepak Bargali

34

5

0

131

45

Avinash Chandra

34

6

0

126

46

Jitender Negi

33

5

1

106

47

Harish Mathpal

31

4

2

221

48

Vibhu Sharma

31

5

0

148

49

Deepak Thakur

30

5

0

150

50

Jitender (wkt)

30

6

0

136

51

Vijay Bisht

30

5

1

158

52

Ravinder Joshi

29

2

1

88

53

Amit Kumar (c)

29

4

1

97

54

Himanshu Paliwal

27

3

0

82

55

Vishwajeet Jha

25

4

0

132

56

Rohit Kumar

23

3

0

77

57

Manish

23

1

2

128

58

Prakash Kumar

22

4

0

88

59

Saurabh Pal

22

3

0

183

60

Himanshu

22

2

0

110

61

Praveen Tilak N

21

3

1

100

62

Sonu Tomar

20

0

1

59

63

Deepak Rawat

20

2

1

74

64

Shailender

19

3

1

211

65

Naveen

18

2

1

180

66

Vishal Sharma

18

1

1

82

67

Kishore

18

4

0

138

68

Nitin St

18

2

0

69

69

Jeewan Rana

17

1

1

113

70

Hunny L

17

1

0

94

71

Rohit Grover

17

0

2

170

72

Mohit (vc)

15

1

1

115

73

M.k. Arya

15

2

1

188

74

Yogesh Kumar

15

3

0

188

75

Arjun Rawat

14

1

1

140

76

Parveen Bansal (c)

14

2

0

108

77

 Ajay Mohan

14

1

0

70

78

Gaurav Kumar

14

1

1

175

79

Sanjeev Kumar

13

2

0

68

80

Sachin Sardana

12

2

0

100

81

Rahul Tomar (c)

12

1

0

80

82

Subahu Sharma

12

2

0

109

83

Dr. Alok Sharma

11

1

0

100

84

Rohit Panwar

11

1

1

157

85

Sandeep Puniya

11

2

0

138

86

Keshav Porwal (c)

11

2

0

122

87

Vikas Khan

10

0

1

100

88

Sumit Tripathi

9

1

0

100

89

Rahul Psc

9

1

0

60

90

Garish Bist

9

1

0

100

91

Karan Kumar

9

1

0

56

92

Mohit Joshi

9

1

0

112

93

Raju L

8

2

0

133

94

Vinit Paliwal

8

2

0

133

95

Uday Bhan

8

1

0

80

96

Sumit Parashar

8

2

0

267

97

Ravi Kumar

8

1

0

89

98

Dharmender

7

1

0

140

99

Mithilesh Sharma

7

1

0

58

100

Bhupinder Bist

7

1

0

117

# Player Name Wk. Econ. 3w 5w

1

Chandan

9

7.68

0

0

2

Subahu Sharma

8

5.55

1

0

3

Yogendra Kaushik

8

6.65

2

0

4

Praveen

8

7.88

0

0

5

Asif..

7

8.79

1

0

6

Jatin L

6

5.08

0

0

7

Praveen Rajauri

6

6.73

1

0

8

Amit Kumar

5

3.44

0

0

9

Gagan Negi

5

6.19

1

0

10

Deepak

5

6.36

0

0

11

Shivendra Singh

5

6.43

1

0

12

Shibu Jasmeen

5

7.83

1

0

13

Prakash Mishra

4

5.06

1

0

14

Amardeep

4

6.23

1

0

15

Askash

4

6.25

0

0

16

Raju L

4

6.57

0

0

17

Paras Mc

4

6.62

0

0

18

Shashikant Tomar

4

7.00

0

0

19

Birender Bhoj

4

7.29

1

0

20

Avinash K Gupta

4

8.00

0

0

21

Sumit Tripathi

4

8.88

0

0

22

Vikas Khan

3

4.50

0

0

23

Amit Verma

3

5.79

0

0

24

Dinesh Kumar

3

6.34

0

0

25

Sumit Parashar

3

6.80

1

0

26

Nitesh

3

7.75

0

0

27

Praveen Tilak N

3

7.88

1

0

28

Abdul L

3

8.17

0

0

29

Parvesh

3

9.20

0

0

30

Saurabh

3

10.46

0

0

31

Mukesh Kalra

2

1.00

0

0

32

Shahid

2

3.29

0

0

33

Sonpal

2

5.27

0

0

34

Rohit Grover

2

5.33

0

0

35

Vibhu Sharma

2

6.40

0

0

36

Jeewan Rana

2

6.86

0

0

37

Nitin St

2

7.00

0

0

38

Mohit (vc)

2

7.38

0

0

39

Deepak Rawat

2

7.57

0

0

40

Sandeep Puniya

2

7.89

0

0

41

Sanjeev Kumar

2

8.85

0

0

42

Devanand Bhatt ( C)

2

9.00

0

0

43

Niraj Gularia

2

9.58

0

0

44

Rajpal Singh

2

9.60

0

0

45

Ashish Arora

2

12.50

0

0

46

Naveen

1

5.24

0

0

47

Amit Kumar (c)

1

5.73

0

0

48

Manish L

1

6.00

0

0

49

Pankaj

1

6.00

0

0

50

Sonu Pantry

1

6.00

0

0

51

Prince Bansal

1

6.25

0

0

52

Dharmesh

1

6.26

0

0

53

Ramakant

1

6.33

0

0

54

Vikash

1

6.38

0

0

55

Ajay Basoya

1

6.83

0

0

56

Rajat Kalra

1

7.25

0

0

57

Ravi Kumar

1

7.50

0

0

58

Jasbeer Saini

1

7.50

0

0

59

Sudhir Kumar

1

7.67

0

0

60

Prakash Kumar

1

8.00

0

0

61

Keshav Porwal (c)

1

8.00

0

0

62

Hem Chander

1

8.00

0

0

63

Ankit Tyagi

1

8.00

0

0

64

Gaurav

1

8.40

0

0

65

Yuvraj

1

8.83

0

0

66

Sandeep Shama

1

9.00

0

0

67

Maan Singh

1

9.25

0

0

68

Sumit Kalra (c)

1

9.56

0

0

69

Prakash Singh

1

9.62

0

0

70

Amit Tripathi

1

9.80

0

0

71

Sandeep Dutt

1

9.86

0

0

72

Vijay Bisht

1

11.00

0

0

73

Piyush (c)

1

11.50

0

0

74

Vishal Singh

1

12.33

0

0

75

Pradeep

1

13.00

0

0

76

Bhupinder Bist

1

13.50

0

0

77

Harsh.

0

0.00

0

0

78

Deepak Ojha

0

0.00

0

0

79

Mr. Kasim

0

0.00

0

0

80

Himanshu Sharma

0

0.00

0

0

81

Karan Kumar

0

0.00

0

0

82

Garish Bist

0

0.00

0

0

83

Anand Tyagi

0

0.00

0

0

84

Saurabh Pal

0

0.00

0

0

85

Manish

0

0.00

0

0

86

Sachin Sardana

0

0.00

0

0

87

Jitender

0

0.00

0

0

88

Rohit Panwar

0

0.00

0

0

89

Amit Rajput

0

0.00

0

0

90

Jitender (wkt)

0

0.00

0

0

91

Santosh Singh

0

0.00

0

0

92

Lalit Rana

0

0.00

0

0

93

Sonu Mishra

0

0.00

0

0

94

Vishwajeet Jha

0

0.00

0

0

95

Parveen Bansal (c)

0

0.00

0

0

96

Vipin Fd

0

0.00

0

0

97

Mithilesh Sharma

0

0.00

0

0

98

Ujjal Nandi

0

0.00

0

0

99

Bhagwan Singh

0

0.00

0

0

100

Manish

0

0.00

0

0

  Recent News & Articles