Goregaon Challengers Cup 2017-18

  Series Rankings top 100

# Player Name Runs 4s 6s SR

1

Vijay Yadav

261

27

16

162

2

Nitin Gorpade

239

28

11

144

3

Vishal Pendurkar

156

24

5

139

4

Swapnil Sawant

146

14

5

115

5

Ravi Shankar B

106

11

4

136

6

Ulhas Manjrekar

96

15

3

150

7

Akash Yadav

93

12

1

115

8

Prateek Bhosale

90

10

3

173

9

Tejas Rathod

87

9

4

140

10

Abubakar Khan

81

9

3

145

11

Manoj Biwalkar

68

9

3

170

12

Pramod Vishwakarma

65

5

6

144

13

Sanjeev Sathe

60

7

1

118

14

Rupesh R

58

9

0

121

15

Manish Agarwal

55

8

0

95

16

Ajit Singh

55

4

1

100

17

Rajendra Bandekar

50

7

0

60

18

Devendra Nagori

47

9

0

124

19

Sunil Khosla

41

5

2

178

20

Rohit Ghaghare

39

8

0

195

21

Mitul Doshi

38

7

0

136

22

Srinath Daange

35

3

1

92

23

Manoj Yadav

34

3

2

89

24

Gaurav Chugh

34

5

0

85

25

Dipalok D Choudhary

31

5

0

91

26

Vimarsh Roshan

29

5

0

48

27

Bhagyesh Polekar

28

5

0

80

28

Sridhar Rao

26

2

1

96

29

Shutanshu Khandekar

26

3

1

153

30

Swapnil Patole

25

4

0

132

31

Glyrill Pereira

23

2

1

100

32

Rahul Gangurde

21

2

1

105

33

Suhit Sao

21

3

0

95

34

Vikas Chandok

20

2

1

95

35

Abhishek Yadav

19

1

0

90

36

Yogesh Narawade

16

2

0

64

37

Aroop Gopikrishna

15

3

0

94

38

Vibhor Kala

14

1

0

93

39

Pratik Sawant

14

1

0

41

40

Amit Sawant

13

1

0

72

41

Tamal Guchait

13

2

0

76

42

Aniruddh Ambekar

13

1

0

57

43

Pritam Vyavaharkar

12

0

1

171

44

Zuber Khan

12

3

0

86

45

Gaurav Shet

11

2

0

69

46

Roger Mavane

10

1

0

100

47

Sonu Sood

10

0

0

30

48

Abhiram Chowdhry

9

1

0

64

49

Ashish Chhaparia

9

1

0

112

50

Machindra Arothe

9

2

0

150

51

Anil Nair

9

1

0

56

52

Deepak Singh

9

1

0

50

53

Avinash B

8

0

0

62

54

Rajesh Jamble

7

1

0

58

55

Upendra Limye

7

1

0

64

56

APS Ahluwalia

6

0

0

40

57

Palu Gadhavi

6

0

0

75

58

Rohan Singh

6

1

0

67

59

Siddharth Singh

6

1

0

60

60

Ganesh Patil

6

1

0

50

61

Mandar Patil

5

1

0

83

62

Jigar Shah

5

1

0

56

63

Ashish Shrivastva

5

0

0

125

64

Sunil Sakpal

4

1

0

133

65

Mangesh Tambitkar

3

0

0

100

66

Vishal Bankar

3

0

0

60

67

Ganesh Gore

2

0

0

50

68

Rajdeep Gupta

1

0

0

20

69

Jasbir Singh Mankoo

1

0

0

25

70

Kaustubh Khanolkar

1

0

0

17

71

Shridhar Kotian

1

0

0

100

72

Gaurav Khetan

1

0

0

25

73

Geetesh Torane

0

0

0

0

74

Dazwel Dsouza

0

0

0

0

75

Sameer Gambhir

0

0

0

0

76

Chetan Mali

0

0

0

0

77

Avinash Bharti

0

0

0

0

78

Shailendra Deshpande

0

0

0

0

79

Shailendra Kedare

0

0

0

0

80

Ajay Pawar

0

0

0

0

81

Bhavin Agarwal

0

0

0

0

82

Aatish Wankhede

0

0

0

0

83

Sachin Deshmukh

0

0

0

0

84

Ritesh Pandey

0

0

0

0

85

Anant Iyer

0

0

0

0

86

Kishor Hande

0

0

0

0

87

Rishabh Yadav

0

0

0

0

88

Naim Khan

0

0

0

0

89

Sushant Patil

0

0

0

0

90

Ajay Yadav

0

0

0

0

91

Shirish Ghone

0

0

0

0

92

Prasad Pandit

0

0

0

0

# Player Name Wk. Econ. 3w 5w

1

Swapnil Sawant

10

3.50

2

0

2

Vishal Pendurkar

9

5.83

1

0

3

Sunil Khosla

7

7.56

2

0

4

Ajit Singh

6

4.39

0

0

5

Abubakar Khan

6

5.29

1

0

6

Shirish Ghone

5

3.50

0

1

7

Ulhas Manjrekar

5

5.86

0

0

8

Vijay Yadav

5

6.36

0

1

9

Machindra Arothe

4

6.15

1

0

10

Abhiram Chowdhry

4

6.17

1

0

11

Nitin Gorpade

4

7.17

0

0

12

Manoj Biwalkar

4

9.79

0

0

13

Rohit Ghaghare

3

4.38

0

0

14

Ganesh Gore

3

5.50

1

0

15

Prateek Bhosale

3

6.00

0

0

16

Rahul Gangurde

3

6.76

0

0

17

Gaurav Chugh

3

6.80

0

0

18

Jasbir Singh Mankoo

3

7.86

1

0

19

Ganesh Patil

3

8.16

0

0

20

Deepak Singh

3

8.22

1

0

21

Chetan Mali

2

4.00

0

0

22

Sunil Sakpal

2

4.00

0

0

23

Anant Iyer

2

4.25

0

0

24

Sachin Deshmukh

2

5.25

0

0

25

APS Ahluwalia

2

5.80

0

0

26

Manoj Yadav

2

8.57

0

0

27

Mandar Patil

2

8.67

0

0

28

Pritam Vyavaharkar

2

9.60

0

0

29

Sonu Sood

1

0.00

0

0

30

Abhishek Yadav

1

3.43

0

0

31

Vibhor Kala

1

5.00

0

0

32

Rupesh R

1

5.50

0

0

33

Ajay Yadav

1

6.00

0

0

34

Palu Gadhavi

1

6.00

0

0

35

Roger Mavane

1

6.29

0

0

36

Rajdeep Gupta

1

7.00

0

0

37

Sridhar Rao

1

7.30

0

0

38

Ashish Shrivastva

1

7.33

0

0

39

Ritesh Pandey

1

7.50

0

0

40

Zuber Khan

1

7.62

0

0

41

Bhavin Agarwal

1

8.00

0

0

42

Mangesh Tambitkar

1

8.33

0

0

43

Suhit Sao

1

8.55

0

0

44

Gaurav Khetan

1

10.75

0

0

45

Amit Sawant

1

13.50

0

0

46

Vimarsh Roshan

1

14.84

0

0

47

Bhagyesh Polekar

0

0.00

0

0

48

Manish Agarwal

0

0.00

0

0

49

Avinash Bharti

0

0.00

0

0

50

Kaustubh Khanolkar

0

0.00

0

0

51

Naim Khan

0

0.00

0

0

52

Sameer Gambhir

0

0.00

0

0

53

Aatish Wankhede

0

0.00

0

0

54

Sanjeev Sathe

0

0.00

0

0

55

Srinath Daange

0

0.00

0

0

56

Rohan Singh

0

0.00

0

0

57

Vikas Chandok

0

0.00

0

0

58

Upendra Limye

0

0.00

0

0

59

Gaurav Shet

0

0.00

0

0

60

Shridhar Kotian

0

0.00

0

0

61

Aniruddh Ambekar

0

0.00

0

0

62

Geetesh Torane

0

0.00

0

0

63

Ravi Shankar B

0

0.00

0

0

64

Ajay Pawar

0

0.00

0

0

65

Pramod Vishwakarma

0

0.00

0

0

66

Anil Nair

0

0.00

0

0

67

Rajesh Jamble

0

0.00

0

0

68

Yogesh Narawade

0

0.00

0

0

69

Tamal Guchait

0

0.00

0

0

70

Kishor Hande

0

0.00

0

0

71

Prasad Pandit

0

0.00

0

0

72

Devendra Nagori

0

0.00

0

0

73

Mitul Doshi

0

0.00

0

0

74

Rajendra Bandekar

0

0.00

0

0

75

Pratik Sawant

0

0.00

0

0

76

Vishal Bankar

0

0.00

0

0

77

Siddharth Singh

0

0.00

0

0

78

Ashish Chhaparia

0

1.00

0

0

79

Dipalok D Choudhary

0

5.43

0

0

80

Tejas Rathod

0

6.00

0

0

81

Sushant Patil

0

6.00

0

0

82

Shailendra Kedare

0

7.00

0

0

83

Akash Yadav

0

7.44

0

0

84

Rishabh Yadav

0

7.67

0

0

85

Glyrill Pereira

0

8.00

0

0

86

Dazwel Dsouza

0

8.00

0

0

87

Shailendra Deshpande

0

8.50

0

0

88

Jigar Shah

0

10.00

0

0

89

Shutanshu Khandekar

0

12.17

0

0

90

Swapnil Patole

0

13.17

0

0

91

Avinash B

0

14.00

0

0

92

Aroop Gopikrishna

0

36.00

0

0

  Recent News & Articles