Gokuldham Trophy 2017-18

  Series Rankings top 100

# Player Name Runs 4s 6s SR

1

Prasad Vanasare

329

26

20

160

2

Sachin Patel

111

8

10

202

3

Ashish Choudhry

95

15

0

117

4

Sameer Masurkar

84

8

4

138

5

Sandeep Kumar

81

9

2

112

6

Ravi Tiwari

70

6

4

184

7

Kunal Bambardekar

70

9

4

241

8

Hemal Barchha

68

8

4

189

9

Sanjeev Sathe

65

7

1

105

10

Ajish Rehman

65

12

0

127

11

Nitin Pandey

56

6

2

175

12

Mahesh Takhtani

55

7

0

73

13

Vikas Chandok

52

9

2

248

14

Ishan Thakkar

52

7

1

108

15

Sanjay Basani

52

8

0

85

16

Deepak Singh

51

7

1

113

17

Abhiram Chowdhry

47

6

3

214

18

Ravi Shankar B

41

5

0

141

19

Ankit Gupta

40

8

0

103

20

Ramana Meesala

40

9

0

200

21

Adesh Manjrekar

39

5

0

95

22

Abubakar Khan

35

4

2

184

23

Shailesh

35

3

2

146

24

Santosh Shetty

33

5

0

97

25

Tamal Guchait

31

5

1

148

26

Sunil Sangle

31

1

3

129

27

Manish Patel

31

3

0

89

28

Farhan Dhanashe

31

3

1

107

29

Jignesh Kanani

30

2

3

273

30

Amit Bhosekar

28

3

1

156

31

Vikas Pandey

27

2

0

73

32

Gaurav Sharma

26

4

0

104

33

Sameer Shaikh

26

4

0

104

34

Rahul Matkar

26

5

0

153

35

Roger Mavane

25

3

2

278

36

Ritendra Bhattacharjee

25

6

0

78

37

Shishir Khambate

24

5

0

150

38

Nilesh Yadav

22

4

0

169

39

Ajit Singh

21

3

1

150

40

Gaurang Pandya

18

3

0

164

41

Sridhar Rao

18

1

1

129

42

Krunal Thakkar

17

4

0

212

43

Mahesh

16

2

0

123

44

Sameer Patel

15

1

0

79

45

Shridhar Kotian

14

2

1

140

46

Ashif Siddhique

13

2

0

93

47

Amol Ghurye

13

2

0

118

48

Akash Sharma

11

2

0

85

49

Raminder Singh

11

2

0

157

50

Jay Sharma

10

2

0

71

51

Mahadev Tejuja

10

1

0

125

52

Meet Sachde

10

1

0

125

53

Anant Iyer

9

1

0

69

54

Anil Nair

9

1

0

45

55

Deepak Mahajan

9

1

0

100

56

Suhit Sao

8

0

1

50

57

Rajesh Mishra

8

1

0

67

58

Prasanna Ranade

8

0

1

133

59

Amit Kataria

8

1

0

67

60

Shutanshu Khandekar

8

2

0

114

61

Vikrant

8

1

0

36

62

Prateek Bhosale

8

1

0

133

63

Mahesh Prabhu

7

1

0

78

64

Kushal Batavia

7

1

0

64

65

Pravin Malik

7

0

1

175

66

Rajesh J

6

0

0

67

67

Rohit Thakur

6

1

0

100

68

Aroop Gopikrishna

6

1

0

86

69

Mihir Thakkar

6

1

0

200

70

Abhishek Yadav

5

0

0

33

71

Paresh Dhiman

5

1

0

167

72

Swaminathan G.k.

4

1

0

133

73

Akhil Varma

4

0

0

67

74

Suyog Naik

4

1

0

133

75

Palu Gadhavi

4

1

0

44

76

Arohi Shetty

4

1

0

200

77

Ashish Sharma

4

1

0

80

78

Chinmay

3

0

0

50

79

Gagan.

3

0

0

75

80

Prathamesh Parab

2

0

0

40

81

Tejas Oke

2

0

0

33

82

Philji Thomas

2

0

0

40

83

Jayesh J

2

0

0

33

84

Rajendra Bandekar

2

0

0

50

85

Vishal Pendurkar

2

0

0

33

86

Glyrill Pereira

2

0

0

29

87

Sandeep Shah

2

0

0

67

88

Shashank Madav

2

0

0

22

89

Rohit Shetty

1

0

0

17

90

Sarvesh Byndoor

1

0

0

14

91

Pritam Vyavaharkar

1

0

0

25

92

Virendra Chaurasia

0

0

0

0

93

Rajesh Jamble

0

0

0

0

94

Patmos

0

0

0

0

95

Pravin K Malik

0

0

0

0

96

Ganesh Gore

0

0

0

0

97

Vimarsh Roshan

0

0

0

0

98

Shashank

0

0

0

0

99

Yusuf Ansari

0

0

0

0

100

Vibhor Kala

0

0

0

0

# Player Name Wk. Econ. 3w 5w

1

Sanket Teli

7

2.00

2

0

2

Mahesh Takhtani

6

8.00

1

0

3

Mihir Thakkar

5

6.12

1

0

4

Deepak Singh

5

7.36

1

0

5

Sanjay Basani

4

4.42

1

0

6

Amol Ghurye

4

6.92

0

0

7

Sameer Masurkar

4

7.29

0

0

8

Vikrant

4

7.38

0

0

9

Ajit Singh

3

4.33

1

0

10

Sachin Patel

3

4.88

0

0

11

Sameer Patel

3

5.11

1

0

12

Amit Katariya

3

6.00

1

0

13

Prasad Vanasare

3

7.50

1

0

14

Rajeev Mamidanna

3

10.00

1

0

15

Prathamesh Parab

2

2.33

0

0

16

Vishal Pendurkar

2

3.43

0

0

17

Adesh Manjrekar

2

3.50

0

0

18

Jayram Prasad

2

4.12

0

0

19

Raminder Singh

2

4.25

0

0

20

Abubakar Khan

2

5.00

0

0

21

Prasanna Ranade

2

5.00

0

0

22

Ajish Rehman

2

5.38

0

0

23

Virendra Chaurasia

2

5.50

0

0

24

Yusuf Ansari

2

6.50

0

0

25

Amit Bhosekar

2

6.56

0

0

26

Abhishek Yadav

2

7.25

0

0

27

Pravin K Malik

2

7.25

0

0

28

Ramana Meesala

2

9.43

0

0

29

Pritam Vyavaharkar

2

10.50

0

0

30

Prathamesh Agarwal

2

13.00

0

0

31

Tejas Rathod

1

1.33

0

0

32

Anant Iyer

1

3.00

0

0

33

Rishabh Yadav

1

5.00

0

0

34

Vibhor Kala

1

5.33

0

0

35

Jay Sharma

1

6.00

0

0

36

APS Ahluwalia

1

6.00

0

0

37

Abhiram Chowdhry

1

6.00

0

0

38

Varadha

1

6.00

0

0

39

Vipul Chag

1

6.40

0

0

40

Vikas Pandey

1

7.00

0

0

41

Palu Gadhavi

1

7.33

0

0

42

Ashish Choudhry

1

7.40

0

0

43

Vikas Chandok

1

7.50

0

0

44

Ishan Thakkar

1

7.50

0

0

45

Philji Thomas

1

7.67

0

0

46

Suhit Sao

1

7.75

0

0

47

Farhan Dhanashe

1

8.00

0

0

48

Shirish Ghone

1

8.00

0

0

49

Pravin Malik

1

8.00

0

0

50

Akash Sharma

1

8.25

0

0

51

Ganesh Gore

1

8.33

0

0

52

Shridhar Kotian

1

8.50

0

0

53

Vineet Srivastava

1

8.67

0

0

54

Vimarsh Roshan

1

8.89

0

0

55

Pranay Karia

1

9.50

0

0

56

Bhushan Gadgil

1

11.00

0

0

57

Sandeep Kumar

1

12.20

0

0

58

Krunal Thakkar

1

17.00

0

0

59

Nitin Pandey

0

0.00

0

0

60

Tamal Guchait

0

0.00

0

0

61

Rajesh Mishra

0

0.00

0

0

62

Sanjeev Sathe

0

0.00

0

0

63

Rahul Koul

0

0.00

0

0

64

Shashank Madav

0

0.00

0

0

65

Praveen Rao

0

0.00

0

0

66

Chinmay

0

0.00

0

0

67

Sandeep Shah

0

0.00

0

0

68

Anil Nair

0

0.00

0

0

69

Prateek Bhosale

0

0.00

0

0

70

Rahul Matkar

0

0.00

0

0

71

Gagan.

0

0.00

0

0

72

Shutanshu Khandekar

0

0.00

0

0

73

Sudish Tadepalli

0

0.00

0

0

74

Meet Sachde

0

0.00

0

0

75

Ravi Shankar B

0

0.00

0

0

76

Glyrill Pereira

0

0.00

0

0

77

Ashif Siddhique

0

0.00

0

0

78

Sonu Sood

0

0.00

0

0

79

Chetan Surti

0

0.00

0

0

80

Hemal Barchha

0

0.00

0

0

81

Ritendra Bhattacharjee

0

0.00

0

0

82

Suyog Naik

0

0.00

0

0

83

Ankit Gupta

0

0.00

0

0

84

Kunal Bambardekar

0

0.00

0

0

85

Jatin Dudhani

0

0.00

0

0

86

Sarvesh Byndoor

0

0.00

0

0

87

Manish Patel

0

0.00

0

0

88

Vishal Bhatt

0

0.00

0

0

89

Mahesh Prabhu

0

0.00

0

0

90

Rohit Shetty

0

0.00

0

0

91

Mahesh

0

0.00

0

0

92

Ashish Sharma

0

0.00

0

0

93

Anand Rajan

0

0.00

0

0

94

Jayesh J

0

0.00

0

0

95

Shashank

0

0.00

0

0

96

Sameer Shaikh

0

0.00

0

0

97

Jignesh Kanani

0

0.00

0

0

98

Sanjog Poojari

0

0.00

0

0

99

Santosh Shetty

0

0.00

0

0

100

Ajay Yadav

0

2.00

0

0

  Recent News & Articles