GSC Champions Cup 2017-18

GSC Champions Cup 2017-18

GSCCHAMPIONS | India | Gokuldham Boys Club

2017-2018 Season

RANKINGS
# Player Runs 4s 6s

1

Sagar Shah

254

24

16

2

Vishal Pendurkar

159

25

5

3

Umar Khan

147

14

12

4

Siddharth Sharma

127

14

8

5

Vinayak Mahaske

123

20

2

6

Vikram Page

114

18

2

7

Bipin Talwatkar

95

15

3

8

Nilesh Kanerkar

91

10

5

9

Parth Tulaskar

86

10

6

10

Ravi Shankar B

84

11

2

11

Hardik Thakar

83

9

6

12

Mahesh Takhtani

67

8

0

13

Aniket Naiksatam

66

7

3

14

Sandeep Kumar

63

10

1

15

Suhit Sao

62

10

1

16

Sachin Patel

60

8

2

17

Gaurav Chugh

59

9

1

18

Riyaz Shaikh

58

8

1

19

Shantanu Shinde

54

8

2

20

Prasad Vanasare

54

8

1

21

Vikas Chandok

52

6

3

22

Rohit Jalvi

51

10

0

23

Ganesh Gore

47

4

3

24

Nilesh Jadhav

47

8

0

25

Shailesh Kumar

44

6

2

26

Bharat Singh

40

7

1

27

Parth Tolia

39

4

3

28

Anupam Godbole

38

4

0

29

Akash Yadav

35

7

0

30

Basil Rodrigues

34

4

2

# Player Ov Wk Econ

1

Mukesh Patel

15.0

7

5.20

2

Gaurav Chugh

9.0

6

7.10

3

Shrinivas Shinde

11.0

6

7.90

4

Pratiek Chalke

7.1

6

9.90

5

Abhishek Yadav

12.0

4

5.60

6

Amit Sawant

10.0

4

7.00

7

Sachin Patel

7.0

4

8.40

8

Vishal Pendurkar

8.0

4

8.90

9

Sagar Shah

9.0

4

9.00

10

Amol Ghurye

5.4

4

10.20

11

Amit Katariya

3.0

3

6.70

12

Jitendra Singh

5.0

3

6.80

13

Nilesh Yadav

5.0

3

7.40

14

Abhishek Singh

7.0

3

8.30

15

Sameer Masurkar

10.0

3

8.40

16

Vijay.

7.5

3

9.40

17

Akash Yadav

5.0

3

11.40

18

Aroop Gopikrishna

2.0

3

12.00

19

Ashish Shrivastva

3.0

2

6.00

20

Yogesh Sawant

8.0

2

6.80

21

Parth Tolia

9.0

2

6.80

22

Rajiv Gangania

7.0

2

7.60

23

Prakash Naik

5.0

2

8.00

24

Dinesh Natekar

3.0

2

8.70

25

Shantanu Shinde

6.0

2

9.00

26

Bhaskar Awasthi

7.0

2

9.60

27

Niel Keith Crasto

5.0

2

9.60

28

Mahesh Takhtani

5.0

2

9.60

29

Suhit Sao

10.0

2

10.30

30

Aaditya Pokhare

9.0

2

10.40

# Player Runs SR

1

Sagar Shah

101

240.48

2

Siddharth Sharma

87

263.64

3

Bipin Talwatkar

86

191.11

4

Parth Tulaskar

77

240.63

5

Sagar Shah

68

242.86

6

Vishal Pendurkar

68

170.00

7

Umar Khan

59

268.18

8

Vikram Page

51

182.14

9

Shantanu Shinde

50

156.25

10

Sachin Patel

48

154.84

11

Hardik Thakar

45

180.00

12

Vinayak Mahaske

45

180.00

13

Vinayak Mahaske

42

210.00

14

Rohit Jalvi

42

150.00

15

Vikram Page

41

120.59

16

Bharat Singh

40

200.00

17

Siddharth Sharma

40

142.86

18

Prasad Vanasare

39

121.88

19

Vishal Pendurkar

38

223.53

20

Nilesh Kanerkar

38

105.56

21

Ravi Shankar B

37

137.04

22

Hardik Thakar

37

185.00

23

Sagar Shah

36

189.47

24

Umar Khan

36

180.00

25

Vikas Chandok

36

100.00

26

Parth Tolia

35

184.21

27

Akash Yadav

35

175.00

28

Suhit Sao

34

141.67

29

Aniket Naiksatam

34

136.00

30

Sagar Shah

33

137.50

Who we are?

RTPL - Copyright © 2018

All rights reserved

Disclaimer
Rumani Technologies Pvt. Ltd.

Ijmima Complex, Malad (W), Mumbai. INDIA

support@rumani-inc.com