GSC Champions Cup 2017-18

  Series Rankings top 100

# Player Name Runs 4s 6s SR

1

Sagar Shah

254

24

16

202

2

Vishal Pendurkar

159

25

5

183

3

Umar Khan

147

14

12

237

4

Siddharth Sharma

127

14

8

208

5

Vinayak Mahaske

123

20

2

176

6

Vikram Page

114

18

2

144

7

Bipin Talwatkar

95

15

3

164

8

Nilesh Kanerkar

91

10

5

138

9

Parth Tulaskar

86

10

6

221

10

Ravi Shankar B

84

11

2

120

11

Hardik Thakar

83

9

6

173

12

Mahesh Takhtani

67

8

0

94

13

Aniket Naiksatam

66

7

3

132

14

Sandeep Kumar

63

10

1

109

15

Suhit Sao

62

10

1

132

16

Sachin Patel

60

8

2

140

17

Gaurav Chugh

59

9

1

109

18

Riyaz Shaikh

58

8

1

176

19

Shantanu Shinde

54

8

2

126

20

Prasad Vanasare

54

8

1

112

21

Vikas Chandok

52

6

3

118

22

Rohit Jalvi

51

10

0

146

23

Ganesh Gore

47

4

3

157

24

Nilesh Jadhav

47

8

0

152

25

Shailesh Kumar

44

6

2

133

26

Bharat Singh

40

7

1

190

27

Parth Tolia

39

4

3

170

28

Anupam Godbole

38

4

0

88

29

Akash Yadav

35

7

0

175

30

Basil Rodrigues

34

4

2

155

31

Yogesh Sawant

33

4

1

110

32

Dinesh Natekar

32

6

0

114

33

Amit Sawant

31

4

0

155

34

Suhail Mahajan

27

2

1

87

35

Nikhil Shinde

26

1

1

93

36

Nilesh Naik

25

0

3

208

37

Gaurav Shet

23

2

1

128

38

Sanjay Basani

20

2

0

91

39

Aziz Khokhar

19

3

0

70

40

Vikas Pandey

19

2

1

211

41

Yash Pradhan

18

1

1

129

42

Shirish Ghone

14

3

0

88

43

Sridhar Rao

14

1

1

78

44

Mayank Tandon

13

0

1

81

45

Vimarsh Roshan

12

2

0

171

46

Abhishek Singh

12

1

0

100

47

Devendra Kakad

11

2

0

138

48

Mahesh Navale

11

0

1

138

49

Shrijit

11

2

0

100

50

Deepak Singh

10

1

1

200

51

Mitul Doshi

10

1

1

200

52

Surendra Torane

10

2

0

62

53

Aaditya Pokhare

9

1

0

100

54

Aniket Karwarakar

8

1

0

89

55

Swapnil Patole

8

1

0

100

56

Vijay.

8

1

0

50

57

Prakash Naik

7

1

0

78

58

Akhilesh Singh

7

1

0

100

59

Saurabh Chavda

7

1

0

70

60

Mukesh Patil

7

1

0

175

61

Sanjay Jadhav

7

0

0

100

62

Ashish Shrivastva

6

1

0

200

63

Pritam Vyavaharkar

6

1

0

150

64

Mukesh Patel

6

0

1

120

65

Niel Keith Crasto

5

1

0

125

66

Sanjeev Sathe

5

0

0

56

67

Ritesh Chandekar

4

1

0

400

68

Abhishek Yadav

4

0

0

50

69

Sushant Sawant

4

0

0

40

70

Tushar Pandit

4

1

0

200

71

Shrinivas Shinde

4

0

0

31

72

Aroop Gopikrishna

4

0

0

50

73

Nikhil Ambokar

4

1

0

400

74

Bhaskar Awasthi

3

0

0

43

75

Rajiv Gangania

2

0

0

29

76

Ashish Choudhry

2

0

0

67

77

Sameer Masurkar

1

0

0

17

78

Feroz Khan

1

0

0

20

79

Nilesh Mantri

0

0

0

0

80

Rupesh Rajapurkar

0

0

0

0

81

Swapnil

0

0

0

0

82

Nishit Shah

0

0

0

0

83

Glyrill Pereira

0

0

0

0

84

Mahesh Suvarna

0

0

0

0

85

Swapnil Pal

0

0

0

0

86

Abhijit Shinde

0

0

0

0

87

Pravin Malik

0

0

0

0

88

Nilesh Yadav

0

0

0

0

89

Mukesh Kapse

0

0

0

0

90

Karan Sarda

0

0

0

0

91

Deepak Singh

0

0

0

0

92

Amit Katariya

0

0

0

0

93

Mukesh Patel

0

0

0

0

94

Anant Iyer

0

0

0

0

95

Harshit H

0

0

0

0

96

Avinash Bharti

0

0

0

0

97

Yogesh Sawant

0

0

0

0

98

Anil Dalvi

0

0

0

0

99

Amol Ghurye

0

0

0

0

100

Milind Belose

0

0

0

0

# Player Name Wk. Econ. 3w 5w

1

Mukesh Patel

7

5.07

0

0

2

Gaurav Chugh

6

6.56

0

0

3

Shrinivas Shinde

6

7.64

0

0

4

Pratiek Chalke

6

9.77

0

0

5

Abhishek Yadav

4

5.42

0

0

6

Amit Sawant

4

6.90

0

0

7

Vishal Pendurkar

4

7.75

0

0

8

Sachin Patel

4

8.14

1

0

9

Sagar Shah

4

8.44

1

0

10

Amol Ghurye

4

9.88

0

0

11

Amit Katariya

3

6.00

1

0

12

Jitendra Singh

3

6.80

0

0

13

Abhishek Singh

3

7.00

0

0

14

Nilesh Yadav

3

7.40

1

0

15

Sameer Masurkar

3

7.80

0

0

16

Vijay.

3

8.68

0

0

17

Akash Yadav

3

10.80

1

0

18

Aroop Gopikrishna

3

11.00

1

0

19

Yogesh Sawant

2

5.62

0

0

20

Rajiv Gangania

2

5.71

0

0

21

Ashish Shrivastva

2

6.00

0

0

22

Parth Tolia

2

6.44

0

0

23

Dinesh Natekar

2

6.67

0

0

24

Prakash Naik

2

7.40

0

0

25

Shantanu Shinde

2

8.67

0

0

26

Bhaskar Awasthi

2

8.86

0

0

27

Suhit Sao

2

9.20

0

0

28

Niel Keith Crasto

2

9.40

0

0

29

Mahesh Takhtani

2

9.40

0

0

30

Aaditya Pokhare

2

9.89

0

0

31

Vikas Chandok

2

10.44

0

0

32

Shrijit

2

10.57

0

0

33

Nilesh Mantri

2

10.67

0

0

34

Aniket Naiksatam

2

11.12

0

0

35

Pravin Malik

1

5.50

0

0

36

Sridhar Rao

1

6.20

0

0

37

Umar Khan

1

6.64

0

0

38

Feroz Khan

1

7.00

0

0

39

Arya Pol

1

7.33

0

0

40

Nikhil Ambokar

1

7.33

0

0

41

Swapnil

1

7.50

0

0

42

Deepak Singh

1

8.00

0

0

43

Devendra Kakad

1

8.00

0

0

44

Tushar Pandit

1

8.40

0

0

45

Harshit H

1

8.50

0

0

46

Anil Dalvi

1

9.00

0

0

47

Bharat Singh

1

9.75

0

0

48

Vinayak Mahaske

1

11.00

0

0

49

Karan Sarda

1

11.33

0

0

50

Sushant Sawant

1

11.75

0

0

51

Yash Pradhan

1

14.33

0

0

52

Prakash Pandit

1

15.50

0

0

53

Nikhil Shinde

1

16.00

0

0

54

Sanjay Basani

1

17.00

0

0

55

Sanjay Jadhav

0

0.00

0

0

56

Shailesh Kumar

0

0.00

0

0

57

Mukesh Patil

0

0.00

0

0

58

Pritam Vyavaharkar

0

0.00

0

0

59

Glyrill Pereira

0

0.00

0

0

60

Mahesh Suvarna

0

0.00

0

0

61

Avinash Bharti

0

0.00

0

0

62

Nilesh Jadhav

0

0.00

0

0

63

Rupesh Rajapurkar

0

0.00

0

0

64

Bipin Talwatkar

0

0.00

0

0

65

Gaurav Shet

0

0.00

0

0

66

Basil Rodrigues

0

0.00

0

0

67

Vimarsh Roshan

0

0.00

0

0

68

Surendra Torane

0

0.00

0

0

69

Suhail Mahajan

0

0.00

0

0

70

Akhilesh Singh

0

0.00

0

0

71

Aziz Khokhar

0

0.00

0

0

72

Ritesh Chandekar

0

0.00

0

0

73

Vikram Page

0

0.00

0

0

74

Ravi Shankar B

0

0.00

0

0

75

Milind Belose

0

0.00

0

0

76

Anant Iyer

0

0.00

0

0

77

Prasad Vanasare

0

0.00

0

0

78

Anupam Godbole

0

0.00

0

0

79

Sanjeev Sathe

0

0.00

0

0

80

Mukesh Patel

0

0.00

0

0

81

Riyaz Shaikh

0

0.00

0

0

82

Nilesh Naik

0

0.00

0

0

83

Hardik Thakar

0

0.00

0

0

84

Aniket Karwarakar

0

0.00

0

0

85

Vikas Pandey

0

0.00

0

0

86

Mukesh Kapse

0

0.00

0

0

87

Mitul Doshi

0

0.00

0

0

88

Siddharth Sharma

0

0.00

0

0

89

Yogesh Sawant

0

3.67

0

0

90

Swapnil Pal

0

4.00

0

0

91

Parth Tulaskar

0

7.67

0

0

92

Rohit Jalvi

0

10.00

0

0

93

Swapnil Patole

0

10.50

0

0

94

Ganesh Gore

0

11.75

0

0

95

Ayaz Malik

0

12.00

0

0

96

Saurabh Chavda

0

12.00

0

0

97

Sandeep Kumar

0

12.00

0

0

98

Nishit Shah

0

12.50

0

0

99

Mayank Tandon

0

13.00

0

0

100

Shirish Ghone

0

13.00

0

0

  Recent News & Articles