Goregaon Sports Club Premier League - 2

  Series Rankings top 100

# Player Name Runs 4s 6s SR

1

Tushar Uchil

233

35

1

123

2

Aniket Kawade

174

21

3

116

3

Dhun Sumaiya

173

22

2

107

4

Kinshuk Rai

171

23

1

104

5

Prakash Linga

166

17

4

103

6

Ravinder S Matharu

148

10

11

166

7

Sachin Khartade

141

10

7

95

8

Kamlesh M Chhadva

135

16

2

98

9

Vikas Linga

132

10

3

105

10

Sunil Dewali

125

14

2

112

11

Gaurang Karakasia

122

13

4

98

12

Sushil Patil

114

11

2

111

13

Jitendra Mody

106

9

0

75

14

Kashhak Parikh

106

8

4

122

15

Anshul Jain

105

7

6

162

16

Rohan Shah

105

14

1

88

17

Jayesh Dadarkar

102

8

4

119

18

Jay Kedia

102

11

0

89

19

Munir Chandniwala

100

9

0

81

20

Vikram Panjwani

99

9

3

82

21

Pratik Bhane

97

8

3

107

22

Anil Dugar

95

12

0

81

23

Anurag Bhimrajka

91

14

1

103

24

Vinit R Karani

86

10

1

102

25

Dipan Patel

83

11

1

122

26

Monish Jayant Shah

81

7

0

64

27

Someel Shah

78

8

1

113

28

Kush B Gada

78

6

1

94

29

Dhruv Mittal

69

7

0

78

30

Ram Goenka

65

11

0

103

31

Gautam Parekh

64

10

0

100

32

Rajesh Patni

64

5

3

112

33

Deepak M More

62

4

2

93

34

Darshan V Gala

62

8

0

76

35

Abhishek Shah

61

4

3

124

36

Shreya Gugar

59

6

0

102

37

Rahul Jha

50

4

0

88

38

Akash Parekh

50

6

0

85

39

Avin S Patel

47

7

1

96

40

Umang Gandhi

45

4

0

85

41

Amarkant Jain

45

4

0

78

42

Suraj Subramaniam

42

5

0

95

43

Mohan Mittal

42

2

1

91

44

Rajesh Gadgil

42

7

0

89

45

Jaspal Singh Bharaj

39

3

0

64

46

Amit Mehrotra

38

7

0

95

47

Yatin Telang

37

5

0

112

48

Hemal Dave

31

3

0

103

49

Shrey A Desai

31

1

0

67

50

Vishal Jain

31

4

0

89

51

Kishore Jethwani

31

1

1

97

52

Krunal Gosalia

30

3

0

64

53

Arjun Thakkar

30

3

0

88

54

Rishi Kedia

29

2

1

60

55

Ashish Siroya

28

3

1

156

56

Sagar Uchil

28

4

0

140

57

Pritpal Bharaj

28

4

0

88

58

Sahib Bharaj

26

1

0

68

59

Hemant Mohite

26

3

0

72

60

Tek Bahadur Singh

25

2

0

78

61

Snehit Jain

23

4

0

100

62

Vinod Dokania

22

2

0

79

63

Amol Polke

21

1

0

58

64

Divyang Thard

18

2

0

47

65

Nand Kishor Maheshwari

17

2

0

65

66

Mukul Agarwal

17

1

0

65

67

Nitin Ganatra

15

1

0

83

68

Yogesh Kotak

15

2

0

107

69

Narendra Jadeja

15

0

0

83

70

Devanshu Patel

15

3

0

58

71

Bonnie Mariwala

14

2

0

117

72

Nigam Patel

14

1

0

61

73

Vipul Patel

14

0

0

42

74

Jayesh Patel

14

1

0

74

75

Vikas Goenka

14

1

0

74

76

Deep Bharat Gada

13

0

0

76

77

Manu Gautam

13

0

0

34

78

Abhijit Gupta

13

1

0

72

79

Sunil Bhutoria

13

0

0

50

80

Shrinath Pai

11

1

0

157

81

Ankit Kothari

10

1

0

62

82

Ravi Narayan Sahu

9

1

0

69

83

Amit Shah

9

1

0

64

84

Mudit Mehta

8

1

0

133

85

Dharmen Parekh

7

1

0

78

86

Kapil Ramuka

6

1

0

67

87

Samir Kapadia

6

1

0

67

88

Satvik

6

1

0

75

89

Ashok Khedwal

6

0

0

30

90

Rahul Mittal

5

0

0

29

91

Nikhil Patel

4

0

0

50

92

Naresh Sharma

4

1

0

57

93

Manish Ramuka

3

0

0

30

94

Parag Shah

3

0

0

38

95

Pranav Patel

2

0

0

40

96

Chintan Salot

2

0

0

100

97

Gurmukh Singh

1

0

0

17

98

Avinash Mainkar

1

0

0

50

99

Aryan Rohra

1

0

0

8

100

Manish Nair

1

0

0

50

# Player Name Wk. Econ. 3w 5w

1

Sachin Khartade

14

3.62

2

0

2

Anurag Bhimrajka

12

4.71

3

0

3

Ravinder S Matharu

12

5.38

1

0

4

Aniket Kawade

11

4.81

0

1

5

Abhishek Shah

11

6.12

1

0

6

Yatin Telang

10

4.55

1

0

7

Darshan V Gala

10

5.53

2

0

8

Manish Ramuka

9

3.69

2

0

9

Ravi Narayan Sahu

8

3.59

0

0

10

Tushar Uchil

8

4.10

1

0

11

Pritpal Bharaj

8

5.37

1

0

12

Hemal Dave

8

5.55

2

0

13

Akash Parekh

8

5.86

1

0

14

Dipan Patel

7

5.21

1

0

15

Amol Polke

7

5.37

1

0

16

Prakash Linga

7

5.80

0

0

17

Sunil Bhutoria

7

5.94

1

0

18

Rahul Jha

7

6.73

1

0

19

Deep Bharat Gada

7

7.00

2

0

20

Sahib Bharaj

6

4.49

0

0

21

Monish Jayant Shah

6

5.03

0

0

22

Rajesh Patni

6

6.26

1

0

23

Devanshu Patel

6

7.70

1

0

24

Anil Dugar

5

4.20

0

0

25

Samir Kapadia

5

5.48

1

0

26

Sunil Dewali

5

6.60

0

0

27

Krunal Gosalia

4

3.71

0

0

28

Dharmen Parekh

4

5.13

0

0

29

Manish Nair

4

6.00

0

0

30

Rahul Gala

4

6.07

0

0

31

Kinshuk Rai

4

6.57

0

0

32

Kamlesh M Chhadva

4

6.86

1

0

33

Anshul Jain

4

7.08

0

0

34

Someel Shah

3

4.57

0

0

35

Mukul Agarwal

3

5.00

0

0

36

Amit Shah

3

5.05

0

0

37

Arjun Thakkar

3

5.76

0

0

38

Oopaiy Sakaria

3

5.87

0

0

39

Sushil Patil

3

6.11

1

0

40

Amarkant Jain

3

6.82

0

0

41

Ashish Siroya

3

7.01

0

0

42

Vipul Patel

3

8.09

0

0

43

Mohan Mittal

3

9.00

0

0

44

Bonnie Mariwala

2

3.00

0

0

45

Jayesh Patel

2

4.00

0

0

46

Mudit Mehta

2

4.67

0

0

47

Vishal Jain

2

6.00

0

0

48

Suraj Subramaniam

2

6.18

0

0

49

Umang Gandhi

2

8.75

0

0

50

Ram Goenka

1

3.00

0

0

51

Rahil Patel

1

5.00

0

0

52

Parag Jain

1

5.60

0

0

53

Pratik Bhane

1

6.00

0

0

54

Mayur Singla

1

6.20

0

0

55

Manu Gautam

1

6.83

0

0

56

Kashhak Parikh

1

7.67

0

0

57

Vikas Linga

1

8.00

0

0

58

Snehit Jain

1

11.25

0

0

59

Yogesh Kotak

1

12.00

0

0

60

Rajesh Gadgil

0

0.00

0

0

61

Nitin Ganatra

0

0.00

0

0

62

Jitendra Mody

0

0.00

0

0

63

Abhijit Gupta

0

0.00

0

0

64

Jaikaar Dhani

0

0.00

0

0

65

Nigam Patel

0

0.00

0

0

66

Parag Shah

0

0.00

0

0

67

Hemant Mohite

0

0.00

0

0

68

Gurmukh Singh

0

0.00

0

0

69

Kishore Jethwani

0

0.00

0

0

70

Manu Goel

0

0.00

0

0

71

Jayesh Dadarkar

0

0.00

0

0

72

Parth Parekh

0

0.00

0

0

73

Avin S Patel

0

0.00

0

0

74

Bhavin Thakkar

0

0.00

0

0

75

Sagar Uchil

0

0.00

0

0

76

Rishi Kedia

0

0.00

0

0

77

Kalpesh Doshi

0

0.00

0

0

78

Jay Kedia

0

0.00

0

0

79

Satvik

0

0.00

0

0

80

Nishit Shah

0

0.00

0

0

81

Kush B Gada

0

0.00

0

0

82

Jaspal Singh Bharaj

0

0.00

0

0

83

Akash R Mahajan

0

0.00

0

0

84

Vikas Goenka

0

0.00

0

0

85

Gautam Parekh

0

0.00

0

0

86

Rohan Shah

0

0.00

0

0

87

Ankit Kothari

0

0.00

0

0

88

Yash M Revadekar

0

0.00

0

0

89

Dhruv Mittal

0

0.00

0

0

90

Tek Bahadur Singh

0

0.00

0

0

91

Rahul Mittal

0

0.00

0

0

92

Vishal Jain

0

0.00

0

0

93

Ashok Khedwal

0

0.00

0

0

94

Munir Chandniwala

0

0.00

0

0

95

Vinod Dokania

0

0.00

0

0

96

Avinash Mainkar

0

0.00

0

0

97

Narendra Jadeja

0

0.00

0

0

98

Siddharth Shinde

0

0.00

0

0

99

Deepak M More

0

0.00

0

0

100

Zakriya D Shaikh

0

0.00

0

0

  Recent News & Articles