JYOTI CELEBRATIONS CUP-3

  Series Rankings top 100

# Player Name Runs 4s 6s SR

1

Vinit Savla

163

24

0

107

2

Viral Gangar

137

17

2

110

3

Mayur Maru

133

16

1

83

4

Jinesh Chheda

130

13

2

89

5

Priyank Vira

117

18

2

129

6

Kevin Dedhia

110

11

2

76

7

Akshay Gala

101

13

0

77

8

Jinit Pasad

90

10

0

73

9

Aakash Savla

89

9

1

76

10

Keval Veera

84

7

0

58

11

Vinit Karani

83

9

0

85

12

Jinesh Savla

79

11

0

75

13

Harshit Rambhia

78

6

4

126

14

Wilkin Mota

75

9

3

129

15

Dilip Chheda

74

7

0

63

16

Kartik Savla

71

7

2

88

17

Mayank Gala

69

4

1

66

18

Sohil Shah

67

4

2

59

19

Jigar Bheda

64

5

0

96

20

Nikhil Lalan

62

8

2

135

21

Hardik Gala

60

5

3

98

22

Rajesh Savla

58

8

0

69

23

Yash Cheda

57

7

0

52

24

Jigar Furia

57

4

2

70

25

Amit Boricha

55

7

0

82

26

Chirag Gada

55

6

0

62

27

Nitin Gosar

51

5

0

66

28

Bhavya Furia

51

4

0

67

29

Chintan Vora

50

3

2

83

30

Tejas Ganger

49

6

1

77

31

Chirag

48

5

1

100

32

Jash Dedhia

47

2

1

80

33

Bhavya Nisar

46

1

1

94

34

Nishit Gogri

44

5

1

113

35

Nikhil Salia

43

4

0

57

36

Nayan Chheda

43

3

3

148

37

Harsh Chadva

40

1

0

44

38

Rohan Dharod

36

5

0

65

39

Ankit Nissar

36

1

3

116

40

Monarch Vora

35

4

1

80

41

Tushar Gogri

35

2

1

80

42

Ankit Chheda

33

3

1

70

43

Rohan Gada

33

6

0

118

44

Harsh Gala

33

6

0

63

45

Malay Shah

32

5

0

70

46

Mayur Vira

32

4

1

100

47

Swapnish Chheda

32

5

0

78

48

Shilpan Dedhia

31

3

0

67

49

Sachin Dharod

31

3

1

69

50

Munish Gogri

31

6

0

78

51

Nirav Dedhia

29

4

0

63

52

Roopesh Gangar

29

3

0

104

53

Harshal Maru

29

2

1

121

54

Vanil Gala

29

2

0

57

55

Viral Gala

28

3

0

57

56

Viral Gala

28

3

0

88

57

Yash Shah

28

2

0

65

58

Dharmil Chheda

26

3

0

87

59

Nirav Gangar

26

3

0

52

60

Vishal Maru

26

3

0

53

61

Mayur Gosar

25

1

0

46

62

Aditya Chheda

24

2

0

73

63

Arshit Gogri

24

3

0

41

64

Kewal Nandu

23

3

0

128

65

Chaitanya Dedhia

22

1

1

61

66

Pritesh Gada

22

4

0

55

67

Dharmesh Galiya

21

4

0

95

68

Paras Savla

21

0

0

88

69

Jatin Rambhia

21

3

0

46

70

Ronak Nagda

20

3

1

167

71

Harshvardhan Shah

20

4

0

125

72

Mitesh Nandu

20

3

0

111

73

Jiten Dedhia

20

3

0

54

74

Anish Rambhia

19

3

0

79

75

Kamal Savla

19

0

1

66

76

Nirav Bheda

18

1

0

64

77

Viral Cheda

18

3

0

82

78

Dishant Dedhia

18

1

0

72

79

Manish Gala

17

1

0

55

80

Hiral Vora

17

3

0

63

81

Rajan Chheda

17

1

0

59

82

Ketu Shethia

16

0

1

26

83

Sanket Shah

16

2

0

76

84

Nirav Chheda

15

1

1

100

85

Himanshu Gala

15

2

0

107

86

Vikrant Rambhia

15

3

0

54

87

Jayesh Poladia

15

1

0

56

88

Moksh Boricha

15

1

0

125

89

Chirag Haria

13

1

0

50

90

Milan Chheda

13

1

0

65

91

Hiren Haria

13

1

0

65

92

Shailesh Savla

13

2

0

118

93

Hitesh Nagda

12

1

0

27

94

Harsh Gala

12

1

0

86

95

Yash Nisar

12

2

0

86

96

Ketan Sangoi

12

0

0

63

97

Hitesh Gala

11

1

0

48

98

Vinesh Vora

11

1

0

48

99

Piyush Dedhia

10

1

0

100

100

Parth Gala

10

2

0

83

# Player Name Wk. Econ. 3w 5w

1

Ketan Sangoi

10

3.55

2

0

2

Jash Lalan

8

3.00

1

0

3

Mayur Maru

7

4.11

2

0

4

Nitin Gosar

7

5.19

2

0

5

Dhairya Shah

6

3.29

1

0

6

Wilkin Mota

6

4.13

1

0

7

Aakash Savla

6

4.23

0

1

8

Lijesh Gada

6

4.55

2

0

9

Nayan Chheda

6

4.80

1

0

10

Vipul Dedhia

5

2.96

1

0

11

Dipesh Rambhia

5

3.15

0

0

12

Viral Cheda

5

3.42

0

0

13

Vinit Karani

5

3.73

1

0

14

Priyank Vira

5

3.79

1

0

15

Nirav Bheda

5

3.86

0

0

16

Jash Dedhia

5

3.91

0

0

17

Shail Savla

5

3.93

0

0

18

Ronak Dedhia

5

4.08

1

0

19

Ketan Chheda

5

4.67

1

0

20

Mukesh Gada

5

5.75

0

1

21

Mitesh Zaveri

4

3.06

0

0

22

Ankit Dharod

4

3.35

1

0

23

Yash Haria

4

3.39

1

0

24

Pritesh Gada

4

3.61

0

0

25

Chintan Gala

4

4.12

1

0

26

Sahil Shah

4

4.33

1

0

27

Chirag Gada

4

5.50

1

0

28

Hitesh Gangar

3

2.08

1

0

29

Nigam Haria

3

2.62

1

0

30

Jigal Gala

3

2.81

1

0

31

Hardik Bahua

3

3.07

0

0

32

Mayank Gala

3

3.27

0

0

33

Kiran Maru

3

3.67

0

0

34

Jainam Gangar

3

3.67

0

0

35

Jigar Lapasiya

3

3.70

0

0

36

Arshit Gogri

3

4.50

0

0

37

Karan Shah

3

4.83

1

0

38

Dhruv Savla

2

2.75

0

0

39

Rushabh Chheda

2

3.00

0

0

40

Sanket Shah

2

3.35

0

0

41

Dipesh Korani

2

3.75

0

0

42

Ankit Kakka

2

3.88

0

0

43

Piyush Dedhia

2

4.09

0

0

44

Amit Dedhia

2

4.67

0

0

45

Vikrant Rambhia

2

4.71

0

0

46

Hiren Haria

2

5.23

0

0

47

Jugal Rambhia

2

7.50

0

0

48

Harshit Rambhia

2

7.50

0

0

49

Bhavin Rambhia

1

1.88

0

0

50

Sameer Gala

1

2.00

0

0

51

Sameer Dedhia

1

2.40

0

0

52

Sachin Dharod

1

2.50

0

0

53

Jatin Shah

1

2.67

0

0

54

Hirak Gada

1

3.00

0

0

55

Ronak Nagda

1

3.14

0

0

56

Deep Haria

1

3.50

0

0

57

Rohan Gada

1

3.60

0

0

58

Jiten Gada

1

3.86

0

0

59

Hitesh Savla

1

3.92

0

0

60

Meet Dedhia

1

4.00

0

0

61

Parth Gala

1

4.33

0

0

62

Jigar Furia

1

4.40

0

0

63

Jay Vora

1

4.50

0

0

64

Tejas Vora

1

4.54

0

0

65

Moksh Boricha

1

4.67

0

0

66

Jatin Gala

1

5.00

0

0

67

Viral Gangar

1

5.03

0

0

68

Arvind Dedhia

1

5.43

0

0

69

Kayvan Visharia

1

5.50

0

0

70

Miral Vikmani

1

5.50

0

0

71

Paras Savla

1

6.00

0

0

72

Rajan Gada

1

6.43

0

0

73

Mehul Gala

1

6.50

0

0

74

Viresh Shah

1

6.60

0

0

75

Dharmil Chheda

1

6.67

0

0

76

Jiten Dedhia

1

6.75

0

0

77

Rohan Dharod

1

7.62

0

0

78

Mehul Gala

0

0.00

0

0

79

Nirav Gangar

0

0.00

0

0

80

Dhairya Chheda

0

0.00

0

0

81

Jigar Bheda

0

0.00

0

0

82

Darshan Haria

0

0.00

0

0

83

Rohnil Nandu

0

0.00

0

0

84

Mayur Vira

0

0.00

0

0

85

Jayesh Poladia

0

0.00

0

0

86

Mayur Gosar

0

0.00

0

0

87

Jiten Dedhia

0

0.00

0

0

88

Munish Gogri

0

0.00

0

0

89

Yash Shah

0

0.00

0

0

90

Manish Gada

0

0.00

0

0

91

Tejas Ganger

0

0.00

0

0

92

Mayank Gangar

0

0.00

0

0

93

Sohil Shah

0

0.00

0

0

94

Himesh Dedhiya

0

0.00

0

0

95

Jatin Rambhia

0

0.00

0

0

96

Umang Savla

0

0.00

0

0

97

Chirag Haria

0

0.00

0

0

98

Manan Shah

0

0.00

0

0

99

Dilip Chheda

0

0.00

0

0

100

Vishesh Sangoi

0

0.00

0

0

  Recent News & Articles