Kaka Cricket Champions Cup-2018

  Series Rankings top 100

# Player Name Runs 4s 6s SR

1

Susheel Pillai

159

26

0

106

2

Shutanshu Khandekar

125

19

0

129

3

Aabhar A

75

7

0

101

4

Rupesh R

62

7

0

100

5

Manish Agarwal

49

6

0

91

6

Bhagyesh Polekar

44

3

0

72

7

Anuj Gupta

41

5

0

98

8

Nasir Kamal

41

2

0

71

9

Sandeep Sharma

40

4

2

125

10

Amit Sawant

34

4

0

126

11

Rishabh Sebrewal

29

3

0

83

12

Sanjay Malhotra

27

3

0

96

13

Tamal Guchait

26

3

0

104

14

Rajdeep Gupta

21

1

0

111

15

Nitin Dabholkar

20

2

0

118

16

Manoj Yadav

17

0

1

155

17

Neeraj Desai

14

0

0

61

18

Deepak Singh

12

1

0

150

19

Manohar Varma

10

1

0

91

20

Devendra Nagori

9

0

0

64

21

Upendra Limye

6

1

0

43

22

Rizwan Khan

6

0

0

50

23

Dhaval Razda

4

1

0

100

24

Sambit Pandya

3

0

0

75

25

Bhushan B

3

0

0

27

26

Rajesh Manik

0

0

0

0

27

Vinay Karekar

0

0

0

0

28

Aryan Irani

0

0

0

0

29

Swapnil Patole

0

0

0

0

30

Shailendra Deshpande

0

0

0

0

31

Firdos Irani

0

0

0

0

32

Rakesh Mishra

0

0

0

0

# Player Name Wk. Econ. 3w 5w

1

Manohar Varma

10

5.87

1

1

2

Aryan Irani

6

2.60

0

1

3

Deepak Singh

4

4.80

0

0

4

Rupesh R

4

5.45

1

0

5

Manoj Yadav

3

5.50

0

0

6

Susheel Pillai

3

5.92

0

0

7

Firdos Irani

2

4.00

0

0

8

Amit Sawant

2

5.22

0

0

9

Nitin Dabholkar

2

6.25

0

0

10

Nasir Kamal

2

6.71

0

0

11

Sanjay Malhotra

2

7.02

0

0

12

Rajesh Manik

1

6.67

0

0

13

Dhaval Razda

1

8.25

0

0

14

Rishabh Sebrewal

0

0.00

0

0

15

Anuj Gupta

0

0.00

0

0

16

Neeraj Desai

0

0.00

0

0

17

Devendra Nagori

0

0.00

0

0

18

Tamal Guchait

0

0.00

0

0

19

Vinay Karekar

0

0.00

0

0

20

Sambit Pandya

0

0.00

0

0

21

Bhushan B

0

0.00

0

0

22

Rakesh Mishra

0

0.00

0

0

23

Manish Agarwal

0

0.00

0

0

24

Swapnil Patole

0

5.54

0

0

25

Sandeep Sharma

0

5.57

0

0

26

Rajdeep Gupta

0

5.83

0

0

27

Shutanshu Khandekar

0

6.67

0

0

28

Rizwan Khan

0

7.50

0

0

29

Aabhar A

0

8.00

0

0

30

Shailendra Deshpande

0

8.33

0

0

31

Bhagyesh Polekar

0

9.00

0

0

32

Upendra Limye

0

11.00

0

0

  Recent News & Articles