KSG (40-40) CRICKET CUP 2017-18

  Series Rankings top 100

# Player Name Runs 4s 6s SR

1

Maulik Mehta

394

40

23

200

2

Harshit Goradia

183

14

10

150

3

Manan Gandhi

182

28

2

108

4

Karan Mehta

170

21

0

91

5

Advait Chitalia

163

23

1

78

6

Snehal Mehta

154

16

1

111

7

Amit Mehta

152

19

3

105

8

Deeve Modi

145

18

0

90

9

Akash Bhuta

143

16

0

108

10

Dhaval Goradia

134

12

6

129

11

Gaurang Parekh

130

13

9

167

12

Bhavin Bhuta

128

17

1

100

13

Manan Mehta

125

13

5

120

14

Parth Mathuria

122

16

0

120

15

Amar Bhuta

110

13

4

164

16

Dhruvil Mehta

107

9

0

65

17

Janak Doshi

106

9

2

80

18

Ritesh Patel

105

10

1

86

19

Mitesh Parekh

93

14

2

104

20

Sandeep Gandhi

91

11

0

83

21

Saumil Vora

78

9

0

98

22

Dhaval Vora

77

5

4

101

23

Ashok Sheth

77

10

1

117

24

Bhargav Mehta

75

12

2

78

25

Hemal Vora (k)

74

6

2

112

26

Viren Mehta

72

4

4

101

27

Chetan Shah

64

8

0

71

28

Harshil Doshi

63

5

3

126

29

Vipul Doshi

62

5

1

103

30

Kalpesh Jangla

61

4

3

95

31

Tarak Laheri

58

12

0

100

32

Krunal Sanghvi

58

8

0

82

33

Dharmik Gandhi

57

8

1

73

34

Chintan Sanghavi

56

9

0

82

35

Vishal Sanghvi

53

6

0

75

36

Karan Vora

50

6

2

156

37

Parashar Chitalia

49

4

1

68

38

Rajesh Mehta

49

3

0

104

39

Bhavin Sanghavi

49

5

1

79

40

Deven Bhuta

45

4

1

88

41

Ashish Vora

44

4

1

98

42

Nihar Modi

43

3

0

96

43

Deepak Valia

40

4

1

121

44

Ankit Mehta

40

4

2

125

45

Rippal Mehta

40

3

0

83

46

Jay Bhuta

37

4

0

49

47

Amish Bhuva

34

3

0

97

48

Vinit Parekh

34

2

0

50

49

Shrey Busa

33

6

0

70

50

Mohir Modi

33

4

1

89

51

Niraj Sheth

33

2

2

138

52

Nirav Valia

32

6

0

100

53

Darshan Modi

29

1

0

97

54

Chintan Kanakia

29

3

2

78

55

Ashwin Modi

28

3

0

56

56

Paresh Valia

28

4

0

49

57

Digesh Mehta

28

3

0

70

58

Dhruv Doshi

27

1

1

43

59

Mihir Mehta

26

1

2

217

60

Jitesh Parekh

26

5

0

130

61

Rakesh Mehta (k)

26

5

0

84

62

Shailesh Bhuva

25

2

1

83

63

Bhavesh Vora

25

2

0

93

64

Nirlap Vora

25

1

1

109

65

Vinay Parekh

24

2

0

50

66

Piyush Gandhi

23

1

0

115

67

Rakesh Modi

21

2

0

46

68

Hemal Vora (p)

21

1

0

39

69

Tushar Gandhi

20

2

0

100

70

Dipen Doshi

20

2

0

80

71

Dikshit Valia

19

2

0

68

72

Jay Meen

18

2

0

78

73

Rahul Parekh

18

2

0

300

74

Hiten Sanghvi

17

1

0

52

75

Anand Sanghvi

16

2

0

50

76

Kalpesh Vora

15

1

0

45

77

Bhumit Vora

15

1

0

68

78

Rakesh Mehta (d)

15

3

0

68

79

Anil Valia

12

0

0

63

80

Alpesh Dalal

12

0

0

71

81

Neel Chitalia

11

2

0

110

82

Pinac Sanghvi

11

1

0

55

83

Kunal Sanghvi

10

1

0

59

84

Kunal Parekh

10

2

0

71

85

Madhav Valia

9

0

0

45

86

Kunal Mehta

9

1

0

53

87

Devang Parekh

9

1

0

45

88

Jitu Mehta (jk)

9

1

0

45

89

Chintan Mehta

8

0

0

80

90

Shamik Valia

8

1

0

36

91

Kamal Mehta

8

1

0

67

92

Sagar Bhuta

7

0

0

70

93

Monish Vora

7

0

0

37

94

Manthan Vora

7

0

0

35

95

Jitendra Vora

6

0

0

17

96

Pujit Mehta

6

1

0

100

97

Ankit Jangla

6

1

0

50

98

Sanjay Mehta

6

1

0

86

99

Umang Shah

5

0

0

50

100

Monish Parekh

5

0

0

38

# Player Name Wk. Econ. 3w 5w

1

Dhruv Doshi

11

5.50

2

0

2

Dikshit Valia

10

6.38

1

1

3

Manoj Mehta

9

5.08

3

0

4

Vinit Parekh

8

3.51

2

0

5

Karan Mehta

8

4.69

1

0

6

Rippal Mehta

8

5.96

2

0

7

Gaurang Parekh

7

4.30

0

0

8

Atul Sheth

7

4.35

0

1

9

Maulik Mehta

7

5.24

1

0

10

Jay Bhuta

7

6.61

1

0

11

Niraj Sheth

6

3.30

1

0

12

Vipul Doshi

6

5.73

1

0

13

Deeve Modi

5

4.06

0

0

14

Dipen Doshi

5

4.13

0

0

15

Tushar Gandhi

5

5.43

1

0

16

Deepak Valia

5

5.65

1

0

17

Ashok Sheth

5

5.89

0

0

18

Rakesh Mehta (k)

4

3.44

0

0

19

Shamik Valia

4

3.45

0

0

20

Advait Chitalia

4

4.25

0

0

21

Bhavesh Vora

4

5.08

0

0

22

Hiren Parekh

4

6.91

1

0

23

Parth Mathuria

4

8.80

1

0

24

Harshil Doshi

3

4.57

1

0

25

Karan Vora

3

4.62

1

0

26

Nihar Modi

3

4.67

0

0

27

Mitesh Parekh

3

5.14

1

0

28

Kunal Parekh

3

5.18

0

0

29

Monish Parekh

3

5.31

1

0

30

Manthan Vora

3

5.38

0

0

31

Jitesh Parekh

3

5.48

0

0

32

Snehal Mehta

3

5.63

0

0

33

Mittal Dalal

3

5.79

0

0

34

Chintan Mehta

3

6.11

0

0

35

Jash Vora

3

6.25

0

0

36

Paresh Valia

3

6.25

1

0

37

Amish Bhuva

3

8.17

0

0

38

Jitu Vora (Kaka)

2

3.53

0

0

39

Hiten Sanghvi

2

4.00

0

0

40

Pujit Mehta

2

4.69

0

0

41

Ritesh Patel

2

4.75

0

0

42

Nirlap Vora

2

5.00

0

0

43

Saumil Vora

2

5.38

0

0

44

Viren Mehta

2

5.80

0

0

45

Umang Shah

2

6.11

0

0

46

Dhruvil Mehta

2

6.39

0

0

47

Hemant Mehta

2

6.43

0

0

48

Viral Modi

2

7.38

0

0

49

Kunal Mehta

2

8.25

0

0

50

Devang Mehta (mushi)

2

9.00

0

0

51

Nivid Shah

1

1.50

0

0

52

Kalpesh Jangla

1

2.00

0

0

53

Aakash Bhuta (N)

1

3.08

0

0

54

Manan Mehta

1

3.78

0

0

55

Monish Vora

1

4.00

0

0

56

Keyur Sanghavi

1

4.00

0

0

57

Nayan Chitalia

1

4.40

0

0

58

Piyush Gandhi

1

4.46

0

0

59

Darshan Modi

1

4.55

0

0

60

Madhav Valia

1

4.83

0

0

61

Dhiren Bhuta

1

4.92

0

0

62

Dakshesh Valia

1

5.00

0

0

63

Tarak Laheri

1

5.50

0

0

64

Chintan Kanakia

1

6.50

0

0

65

Janak Doshi

1

6.50

0

0

66

Nimish Valia

1

6.50

0

0

67

Jay Meen

1

6.55

0

0

68

Alpesh Dalal

1

6.55

0

0

69

Jitendra Vora

1

7.00

0

0

70

Nirav Parekh

1

7.43

0

0

71

Neel Chitalia

1

9.33

0

0

72

Ronak Shah

0

0.00

0

0

73

Sanay Vora

0

0.00

0

0

74

Mihir Mehta

0

0.00

0

0

75

Mohit Mehta

0

0.00

0

0

76

Deven Bhuta

0

0.00

0

0

77

Munikaka

0

0.00

0

0

78

Amit Goradia

0

0.00

0

0

79

Rajul Shah

0

0.00

0

0

80

Mahesh Modi

0

0.00

0

0

81

Ashwin Modi

0

0.00

0

0

82

Rakesh Mehta (d)

0

0.00

0

0

83

Kalpesh Vora

0

0.00

0

0

84

Bhumit Vora

0

0.00

0

0

85

Nirav Valia

0

0.00

0

0

86

Chirag Doshi

0

0.00

0

0

87

Kunal Sanghvi

0

0.00

0

0

88

Vinay Parekh

0

0.00

0

0

89

Deepak Mehta

0

0.00

0

0

90

Chetan Shah

0

0.00

0

0

91

Mohir Modi

0

0.00

0

0

92

Rajen Vora

0

0.00

0

0

93

Jitu Mehta (jk)

0

0.00

0

0

94

Pinac Sanghvi

0

0.00

0

0

95

Chintan Sanghavi

0

0.00

0

0

96

Siddharth Sheth

0

0.00

0

0

97

Rajesh Mehta

0

0.00

0

0

98

Dharmesh Mehta

0

0.00

0

0

99

Ankit Mehta

0

0.00

0

0

100

Hiren Mehta

0

0.00

0

0

  Recent News & Articles