Mega Corporate Red Ball T20 league 2017-18

  Series Rankings top 100

# Player Name Runs 4s 6s SR

1

Ravi Parmar

59

7

1

159

2

Vishal Bhaije

49

5

0

120

3

Ashwin Patel

38

4

0

165

4

Somil.

34

0

0

131

5

Rahul.

33

2

1

85

6

Ambadas

33

5

0

132

7

Sachin Sawant

29

6

0

121

8

Purav Nanavati

27

3

0

104

9

Seemarpal Oberoi

25

3

0

109

10

Bhavesh

24

3

0

109

11

Sanjeev Deshmukh

24

1

0

71

12

Vijay Vishwakarma

18

0

0

95

13

Deepak Pasi

18

2

0

129

14

Lijo William

18

3

1

257

15

Mahesh Salaskar

15

0

0

94

16

Abid Qureshi

15

2

1

250

17

Vaibhav Brid

15

1

0

100

18

Ritesh Bangera

14

0

0

200

19

Ajit Chauhan

14

2

0

78

20

Hitesh Kolwankar

14

3

0

117

21

Anand.

13

0

0

72

22

Dassler Coutinho

13

0

0

68

23

Vikram Katdare

12

1

0

86

24

Sumit Rai

12

1

0

92

25

Jay Damania

11

1

0

61

26

Sandesh Rumde

11

2

0

138

27

Abhijit

11

1

0

183

28

Niraj.

11

0

0

138

29

Sagar Sinha

10

1

0

67

30

Swapnil Paradkar

9

1

0

112

31

Vinay Poojary

9

1

0

47

32

Sushant Mhatre

9

0

0

75

33

Pramesh Pawar

8

1

0

67

34

Suresh

7

1

0

140

35

Vipul.

7

1

0

88

36

Yetish Murlidhar

6

1

0

150

37

Sunil.

6

0

0

86

38

Prajwal Shetty

6

1

0

100

39

Deepak

5

0

0

83

40

Varun Sabharwal

4

1

0

133

41

Nikhil Kotiyan

4

0

0

57

42

Harshad Shelke

4

0

0

57

43

Jimit Shukla

3

0

0

30

44

Bhargav Gantara

3

0

0

60

45

Hamid Siddiqui

3

0

0

30

46

Ajit Khaire

2

0

0

100

47

Mayur Kanchan

2

0

0

22

48

Omkar Maldikar

2

0

0

29

49

Chetan Garud

1

0

0

33

50

Pankaj Bhatia

1

0

0

20

51

Deepak

1

0

0

25

52

Swapnil Khanvilkar

1

0

0

8

53

Prakash Singh

1

0

0

50

54

Prakash Shukla

0

0

0

0

55

Dharam Dayaramani

0

0

0

0

56

Mukesh

0

0

0

0

57

Sagar Chougule

0

0

0

0

58

Vishal

0

0

0

0

59

Rama..

0

0

0

0

60

Mahesh Mulankar

0

0

0

0

61

Dhiraj

0

0

0

0

62

Afzal Shah

0

0

0

0

63

Ajay Rajmane

0

0

0

0

64

Deepak 2

0

0

0

0

65

Ashish Saroj

0

0

0

0

66

Siddhi

0

0

0

0

67

Govinda Lalsare

0

0

0

0

68

Ameya.

0

0

0

0

69

Rahul Bhadreshwara

0

0

0

0

70

Ram Gupta

0

0

0

0

71

Jaya Shetty

0

0

0

0

72

Kishor

0

0

0

0

73

Vikram Salvi

0

0

0

0

74

Venkatesh Ashok

0

0

0

0

75

Samir Bhatankar

0

0

0

0

76

Swapnil Nadkarni

0

0

0

0

77

Mayur.

0

0

0

0

78

Abhijeet Mukadum

0

0

0

0

79

Ramesh

0

0

0

0

80

Chirag

0

0

0

0

81

Vivek.

0

0

0

0

82

Biswojyoti Banarjee

0

0

0

0

83

Aditya Parab

0

0

0

0

84

Saurabh

0

0

0

0

85

Amit Sawant

0

0

0

0

86

Pratik

0

0

0

0

87

Faishal Khan

0

0

0

0

88

Sujoy.

0

0

0

0

89

Ajit Singh

0

0

0

0

90

Pranav Shalaka

0

0

0

0

91

Rakesh Dalvi

0

0

0

0

92

Jatin Mavani

0

0

0

0

93

Jitendra

0

0

0

0

94

Sachin Patel

0

0

0

0

95

Sajid Farooqui

0

0

0

0

96

Krushanu

0

0

0

0

97

Varun.

0

0

0

0

98

Chinmay

0

0

0

0

99

Vishal Kochikar

0

0

0

0

100

Harsh.

0

0

0

0

# Player Name Wk. Econ. 3w 5w

1

Sandesh Rumde

4

5.00

1

0

2

Jay Damania

4

9.27

1

0

3

Samir Bhatankar

3

2.00

1

0

4

Bhavesh

3

3.00

1

0

5

Pratik

3

3.84

1

0

6

Vinay Poojary

3

4.75

1

0

7

Subhendu Bhuyan

2

2.25

0

0

8

Prem Thapa

2

2.75

0

0

9

Sagar Chougule

2

4.67

0

0

10

Vipul.

2

5.00

0

0

11

Ronesh Routh

2

5.50

0

0

12

Varun.

1

2.50

0

0

13

Seemarpal Oberoi

1

4.29

0

0

14

Sanjeev Deshmukh

1

4.50

0

0

15

Hamid Siddiqui

1

4.50

0

0

16

Vishal Kochikar

1

4.80

0

0

17

Bhargav Gantara

1

5.00

0

0

18

Rakesh Sharma

1

6.00

0

0

19

Azim Khan

1

6.00

0

0

20

Lijo William

1

6.00

0

0

21

Jimit Shukla

1

6.50

0

0

22

Govinda Lalsare

1

7.12

0

0

23

Yetish Murlidhar

1

8.00

0

0

24

Chinmay

1

8.00

0

0

25

Vijay Vishwakarma

1

9.00

0

0

26

Krushanu

0

0.00

0

0

27

Ritesh Bangera

0

0.00

0

0

28

Amit Sawant

0

0.00

0

0

29

Vikram Salvi

0

0.00

0

0

30

Ajay Rajmane

0

0.00

0

0

31

Deepak 2

0

0.00

0

0

32

Ravi Parmar

0

0.00

0

0

33

Siddhi

0

0.00

0

0

34

Bharin

0

0.00

0

0

35

Pranav Shalaka

0

0.00

0

0

36

Jatin Mavani

0

0.00

0

0

37

Ambadas

0

0.00

0

0

38

Ramesh

0

0.00

0

0

39

Chirag

0

0.00

0

0

40

Sunil.

0

0.00

0

0

41

Prakash Shukla

0

0.00

0

0

42

Vishal Bhaije

0

0.00

0

0

43

Kris..

0

0.00

0

0

44

Vikram Katdare

0

0.00

0

0

45

Ajit Chauhan

0

0.00

0

0

46

Sachin Patel

0

0.00

0

0

47

Swapnil Khanvilkar

0

0.00

0

0

48

Sajid Farooqui

0

0.00

0

0

49

Abid Qureshi

0

0.00

0

0

50

Deepak

0

0.00

0

0

51

Pramesh Pawar

0

0.00

0

0

52

Saurabh

0

0.00

0

0

53

Ameya.

0

0.00

0

0

54

Ram Gupta

0

0.00

0

0

55

Dharam Dayaramani

0

0.00

0

0

56

Swapnil Paradkar

0

0.00

0

0

57

Ajit Khaire

0

0.00

0

0

58

Suresh

0

0.00

0

0

59

Omkar Maldikar

0

0.00

0

0

60

Mayur Kanchan

0

0.00

0

0

61

Heeral Kapdi

0

0.00

0

0

62

Abhijit

0

0.00

0

0

63

Ashwin Patel

0

0.00

0

0

64

Anand.

0

0.00

0

0

65

Sujoy.

0

0.00

0

0

66

Kishor

0

0.00

0

0

67

Venkatesh Ashok

0

0.00

0

0

68

Pankaj Bhatia

0

0.00

0

0

69

Afzal Shah

0

0.00

0

0

70

Chetan Garud

0

0.00

0

0

71

Ashish Saroj

0

0.00

0

0

72

Rounak Kulkarni

0

0.00

0

0

73

Sushant Mhatre

0

0.00

0

0

74

Rohan Verma

0

0.00

0

0

75

Niraj.

0

0.00

0

0

76

Mayur.

0

0.00

0

0

77

Abhijeet Mukadum

0

0.00

0

0

78

Sagar Sinha

0

0.00

0

0

79

Deepak Pasi

0

0.00

0

0

80

Mahesh Salaskar

0

0.00

0

0

81

Vishal Pendurkar

0

0.00

0

0

82

Sagar Ladate

0

0.00

0

0

83

Adil..

0

0.00

0

0

84

Hitesh Kolwankar

0

0.00

0

0

85

Harsh.

0

0.00

0

0

86

Somil.

0

0.00

0

0

87

Vaibhav Brid

0

0.00

0

0

88

Nikhil Kotiyan

0

0.00

0

0

89

Vivek.

0

0.00

0

0

90

Biswojyoti Banarjee

0

0.00

0

0

91

Aditya Parab

0

0.00

0

0

92

Rahul Bhadreshwara

0

0.00

0

0

93

Jaya Shetty

0

0.00

0

0

94

Dhiraj

0

0.00

0

0

95

Vaibhav Bhatt

0

0.00

0

0

96

Purav Nanavati

0

0.00

0

0

97

Prakash Singh

0

4.00

0

0

98

Dassler Coutinho

0

4.50

0

0

99

Rama..

0

5.00

0

0

100

Faishal Khan

0

6.00

0

0

  Recent News & Articles