Mega Corporate Red Ball T20 league 2017-18

  Series Rankings top 100

# Player Name Runs 4s 6s SR

1

Ravi Parmar

59

7

1

159

2

Rahul Shinde

49

5

0

120

3

Ashwin Patel

38

4

0

165

4

Atharva Karve

33

2

1

85

5

Ambadas

33

5

0

132

6

Rajdeep Ghosh

29

6

0

121

7

Purav Nanavati

27

3

0

104

8

Seemarpal Oberoi

25

3

0

109

9

Bhavesh Pawar

24

3

0

109

10

Sanjeev Deshmukh

24

1

0

71

11

Vijay Vishwakarma

18

0

0

95

12

Lijo William

18

3

1

257

13

Abid Qureshi

15

2

1

250

14

Pratik Garg

15

0

0

94

15

Ishwar

15

1

0

100

16

Ritesh Bangera

14

0

0

200

17

Makarand Padave

14

3

0

117

18

Dassler Coutinho

13

0

0

68

19

Deep Mahadik

12

1

0

86

20

Anup Parikh

12

1

0

92

21

Jay Damania

11

1

0

61

22

Sandesh Rumde

11

2

0

138

23

Rakesh Choudhary

11

1

0

183

24

Ganesh Rao

10

1

0

67

25

Kanishq Ravandare

9

1

0

112

26

Vinay Poojary

9

1

0

47

27

Neel Patel

9

0

0

75

28

Akshay Nikam

8

1

0

67

29

Vipul.

7

1

0

88

30

Pranav Iyer

7

1

0

140

31

Prajwal Shetty

6

1

0

100

32

Yetish Murlidhar

6

1

0

150

33

Shubham Pathak

5

0

0

83

34

Sajeel Shaikh

4

0

0

57

35

Hitvinson Chinnappan

4

0

0

57

36

Varun Sabharwal

4

1

0

133

37

Jimit Shukla

3

0

0

30

38

Hamid Siddiqui

3

0

0

30

39

Player 1

3

0

0

60

40

Mayur Kanchan

2

0

0

22

41

Rishi Mapra

2

0

0

100

42

Swapnil Khanvilkar

1

0

0

8

43

Saad

1

0

0

20

44

Sagar Patil

1

0

0

33

45

Deepak

1

0

0

25

46

Player 1

1

0

0

50

47

Ishan Jain

0

0

0

0

48

Mayuresh Khandke

0

0

0

0

49

Jotiba GilBile

0

0

0

0

50

Mayuresh Tandel

0

0

0

0

51

Player 1

0

0

0

0

52

Player 1

0

0

0

0

53

Mangesh Gawankar

0

0

0

0

54

Venkatesh Ashok

0

0

0

0

55

Samir Bhatankar

0

0

0

0

56

Tanmay More

0

0

0

0

57

Ramesh Yadav

0

0

0

0

58

Biswojyoti Banarjee

0

0

0

0

59

Chinmay

0

0

0

0

60

Prashant Patil

0

0

0

0

61

Abhijeet Naik

0

0

0

0

62

Rakesh Sharma

0

0

0

0

63

Prasad Sugur

0

0

0

0

64

Ronesh Routh

0

0

0

0

65

Prem Thapa

0

0

0

0

66

Deepak 2

0

0

0

0

67

Shubham Jain

0

0

0

0

68

Mohit Panchal

0

0

0

0

69

Gaurav Kotambe

0

0

0

0

70

Player 1

0

0

0

0

# Player Name Wk. Econ. 3w 5w

1

Sandesh Rumde

4

5.00

1

0

2

Jay Damania

4

9.27

1

0

3

Samir Bhatankar

3

2.00

1

0

4

Bhavesh Pawar

3

3.00

1

0

5

Mangesh Gawankar

3

3.84

1

0

6

Vinay Poojary

3

4.75

1

0

7

Shubham Jain

2

2.25

0

0

8

Prem Thapa

2

2.75

0

0

9

Mayuresh Khandke

2

4.67

0

0

10

Vipul.

2

5.00

0

0

11

Ronesh Routh

2

5.50

0

0

12

Seemarpal Oberoi

1

4.29

0

0

13

Sanjeev Deshmukh

1

4.50

0

0

14

Hamid Siddiqui

1

4.50

0

0

15

Prasad Sugur

1

4.80

0

0

16

Player 1

1

5.00

0

0

17

Rakesh Sharma

1

6.00

0

0

18

Lijo William

1

6.00

0

0

19

Jimit Shukla

1

6.50

0

0

20

Yetish Murlidhar

1

8.00

0

0

21

Chinmay

1

8.00

0

0

22

Vijay Vishwakarma

1

9.00

0

0

23

Abhijeet Naik

0

0.00

0

0

24

Ramesh Yadav

0

0.00

0

0

25

Player 1

0

0.00

0

0

26

Rahul Shinde

0

0.00

0

0

27

Deep Mahadik

0

0.00

0

0

28

Swapnil Khanvilkar

0

0.00

0

0

29

Abid Qureshi

0

0.00

0

0

30

Akshay Nikam

0

0.00

0

0

31

Ritesh Bangera

0

0.00

0

0

32

Player 1

0

0.00

0

0

33

Kanishq Ravandare

0

0.00

0

0

34

Rishi Mapra

0

0.00

0

0

35

Pranav Iyer

0

0.00

0

0

36

Mayur Kanchan

0

0.00

0

0

37

Deepak 2

0

0.00

0

0

38

Ashwin Patel

0

0.00

0

0

39

Venkatesh Ashok

0

0.00

0

0

40

Sagar Patil

0

0.00

0

0

41

Ambadas

0

0.00

0

0

42

Neel Patel

0

0.00

0

0

43

Tanmay More

0

0.00

0

0

44

Ganesh Rao

0

0.00

0

0

45

Pratik Garg

0

0.00

0

0

46

Deepak

0

0.00

0

0

47

Mohit Panchal

0

0.00

0

0

48

Mayuresh Tandel

0

0.00

0

0

49

Makarand Padave

0

0.00

0

0

50

Ishwar

0

0.00

0

0

51

Sajeel Shaikh

0

0.00

0

0

52

Biswojyoti Banarjee

0

0.00

0

0

53

Rakesh Choudhary

0

0.00

0

0

54

Saad

0

0.00

0

0

55

Purav Nanavati

0

0.00

0

0

56

Player 1

0

0.00

0

0

57

Ravi Parmar

0

0.00

0

0

58

Player 1

0

4.00

0

0

59

Dassler Coutinho

0

4.50

0

0

60

Atharva Karve

0

6.00

0

0

61

Prashant Patil

0

6.00

0

0

62

Gaurav Kotambe

0

6.50

0

0

63

Prajwal Shetty

0

7.33

0

0

64

Rajdeep Ghosh

0

7.67

0

0

65

Jotiba GilBile

0

8.00

0

0

66

Shubham Pathak

0

8.67

0

0

67

Ishan Jain

0

9.00

0

0

68

Hitvinson Chinnappan

0

10.00

0

0

69

Anup Parikh

0

10.00

0

0

70

Varun Sabharwal

0

11.00

0

0

  Recent News & Articles