Mega Corporate Red Ball T20 league 2017-18

  Series Rankings top 100

# Player Name Runs 4s 6s SR

1

Ravi Parmar

59

7

1

159

2

Vishal Bhaije

49

5

0

120

3

Ashwin Patel

38

4

0

165

4

Somil.

34

0

0

131

5

Rahul.

33

2

1

85

6

Ambadas

33

5

0

132

7

Sachin Sawant

29

6

0

121

8

Purav Nanavati

27

3

0

104

9

Seemarpal Oberoi

25

3

0

109

10

Bhavesh

24

3

0

109

11

Sanjeev Deshmukh

24

1

0

71

12

Vijay Vishwakarma

18

0

0

95

13

Deepak Pasi

18

2

0

129

14

Lijo William

18

3

1

257

15

Mahesh Salaskar

15

0

0

94

16

Abid Qureshi

15

2

1

250

17

Vaibhav Brid

15

1

0

100

18

Ritesh Bangera

14

0

0

200

19

Ajit Chauhan

14

2

0

78

20

Hitesh Kolwankar

14

3

0

117

21

Anand.

13

0

0

72

22

Dassler Coutinho

13

0

0

68

23

Vikram Katdare

12

1

0

86

24

Sumit Rai

12

1

0

92

25

Jay Damania

11

1

0

61

26

Sandesh Rumde

11

2

0

138

27

Abhijit

11

1

0

183

28

Niraj.

11

0

0

138

29

Sagar Sinha

10

1

0

67

30

Swapnil Paradkar

9

1

0

112

31

Vinay Poojary

9

1

0

47

32

Sushant Mhatre

9

0

0

75

33

Pramesh Pawar

8

1

0

67

34

Suresh

7

1

0

140

35

Vipul.

7

1

0

88

36

Prajwal Shetty

6

1

0

100

37

Yetish Murlidhar

6

1

0

150

38

Sunil.

6

0

0

86

39

Deepak

5

0

0

83

40

Harshad Shelke

4

0

0

57

41

Varun Sabharwal

4

1

0

133

42

Nikhil Kotiyan

4

0

0

57

43

Hamid Siddiqui

3

0

0

30

44

Jimit Shukla

3

0

0

30

45

Bhargav Gantara

3

0

0

60

46

Ajit Khaire

2

0

0

100

47

Mayur Kanchan

2

0

0

22

48

Omkar Maldikar

2

0

0

29

49

Chetan Garud

1

0

0

33

50

Pankaj Bhatia

1

0

0

20

51

Deepak

1

0

0

25

52

Swapnil Khanvilkar

1

0

0

8

53

Prakash Singh

1

0

0

50

54

Prakash Shukla

0

0

0

0

55

Dharam Dayaramani

0

0

0

0

56

Mukesh

0

0

0

0

57

Sagar Chougule

0

0

0

0

58

Vishal

0

0

0

0

59

Rohan Verma

0

0

0

0

60

Bharin

0

0

0

0

61

Rounak Kulkarni

0

0

0

0

62

Subhendu Bhuyan

0

0

0

0

63

Adil..

0

0

0

0

64

Kris..

0

0

0

0

65

Vishal Pendurkar

0

0

0

0

66

Sagar Ladate

0

0

0

0

67

Dhiraj

0

0

0

0

68

Rama..

0

0

0

0

69

Mahesh Mulankar

0

0

0

0

70

Siddhi

0

0

0

0

71

Afzal Shah

0

0

0

0

72

Ajay Rajmane

0

0

0

0

73

Deepak 2

0

0

0

0

74

Ashish Saroj

0

0

0

0

75

Govinda Lalsare

0

0

0

0

76

Jaya Shetty

0

0

0

0

77

Ameya.

0

0

0

0

78

Rahul Bhadreshwara

0

0

0

0

79

Ram Gupta

0

0

0

0

80

Swapnil Nadkarni

0

0

0

0

81

Kishor

0

0

0

0

82

Vikram Salvi

0

0

0

0

83

Venkatesh Ashok

0

0

0

0

84

Samir Bhatankar

0

0

0

0

85

Chirag

0

0

0

0

86

Mayur.

0

0

0

0

87

Abhijeet Mukadum

0

0

0

0

88

Ramesh

0

0

0

0

89

Saurabh

0

0

0

0

90

Vivek.

0

0

0

0

91

Biswojyoti Banarjee

0

0

0

0

92

Aditya Parab

0

0

0

0

93

Sujoy.

0

0

0

0

94

Amit Sawant

0

0

0

0

95

Pratik

0

0

0

0

96

Faishal Khan

0

0

0

0

97

Jatin Mavani

0

0

0

0

98

Ajit Singh

0

0

0

0

99

Pranav Shalaka

0

0

0

0

100

Rakesh Dalvi

0

0

0

0

# Player Name Wk. Econ. 3w 5w

1

Sandesh Rumde

4

5.00

1

0

2

Jay Damania

4

9.27

1

0

3

Samir Bhatankar

3

2.00

1

0

4

Bhavesh

3

3.00

1

0

5

Pratik

3

3.84

1

0

6

Vinay Poojary

3

4.75

1

0

7

Subhendu Bhuyan

2

2.25

0

0

8

Prem Thapa

2

2.75

0

0

9

Sagar Chougule

2

4.67

0

0

10

Vipul.

2

5.00

0

0

11

Ronesh Routh

2

5.50

0

0

12

Varun.

1

2.50

0

0

13

Seemarpal Oberoi

1

4.29

0

0

14

Sanjeev Deshmukh

1

4.50

0

0

15

Hamid Siddiqui

1

4.50

0

0

16

Vishal Kochikar

1

4.80

0

0

17

Bhargav Gantara

1

5.00

0

0

18

Rakesh Sharma

1

6.00

0

0

19

Azim Khan

1

6.00

0

0

20

Lijo William

1

6.00

0

0

21

Jimit Shukla

1

6.50

0

0

22

Govinda Lalsare

1

7.12

0

0

23

Yetish Murlidhar

1

8.00

0

0

24

Chinmay

1

8.00

0

0

25

Vijay Vishwakarma

1

9.00

0

0

26

Vivek.

0

0.00

0

0

27

Biswojyoti Banarjee

0

0.00

0

0

28

Aditya Parab

0

0.00

0

0

29

Jaya Shetty

0

0.00

0

0

30

Rahul Bhadreshwara

0

0.00

0

0

31

Dhiraj

0

0.00

0

0

32

Vaibhav Bhatt

0

0.00

0

0

33

Purav Nanavati

0

0.00

0

0

34

Krushanu

0

0.00

0

0

35

Ritesh Bangera

0

0.00

0

0

36

Amit Sawant

0

0.00

0

0

37

Vikram Salvi

0

0.00

0

0

38

Siddhi

0

0.00

0

0

39

Ajay Rajmane

0

0.00

0

0

40

Deepak 2

0

0.00

0

0

41

Ravi Parmar

0

0.00

0

0

42

Bharin

0

0.00

0

0

43

Jatin Mavani

0

0.00

0

0

44

Pranav Shalaka

0

0.00

0

0

45

Chirag

0

0.00

0

0

46

Ambadas

0

0.00

0

0

47

Ramesh

0

0.00

0

0

48

Sunil.

0

0.00

0

0

49

Prakash Shukla

0

0.00

0

0

50

Vishal Bhaije

0

0.00

0

0

51

Kris..

0

0.00

0

0

52

Vikram Katdare

0

0.00

0

0

53

Ajit Chauhan

0

0.00

0

0

54

Sajid Farooqui

0

0.00

0

0

55

Sachin Patel

0

0.00

0

0

56

Swapnil Khanvilkar

0

0.00

0

0

57

Saurabh

0

0.00

0

0

58

Abid Qureshi

0

0.00

0

0

59

Deepak

0

0.00

0

0

60

Pramesh Pawar

0

0.00

0

0

61

Ameya.

0

0.00

0

0

62

Ram Gupta

0

0.00

0

0

63

Dharam Dayaramani

0

0.00

0

0

64

Swapnil Paradkar

0

0.00

0

0

65

Ajit Khaire

0

0.00

0

0

66

Suresh

0

0.00

0

0

67

Omkar Maldikar

0

0.00

0

0

68

Mayur Kanchan

0

0.00

0

0

69

Heeral Kapdi

0

0.00

0

0

70

Anand.

0

0.00

0

0

71

Abhijit

0

0.00

0

0

72

Ashwin Patel

0

0.00

0

0

73

Sujoy.

0

0.00

0

0

74

Kishor

0

0.00

0

0

75

Venkatesh Ashok

0

0.00

0

0

76

Pankaj Bhatia

0

0.00

0

0

77

Afzal Shah

0

0.00

0

0

78

Chetan Garud

0

0.00

0

0

79

Ashish Saroj

0

0.00

0

0

80

Rohan Verma

0

0.00

0

0

81

Rounak Kulkarni

0

0.00

0

0

82

Sushant Mhatre

0

0.00

0

0

83

Niraj.

0

0.00

0

0

84

Mayur.

0

0.00

0

0

85

Abhijeet Mukadum

0

0.00

0

0

86

Sagar Sinha

0

0.00

0

0

87

Deepak Pasi

0

0.00

0

0

88

Mahesh Salaskar

0

0.00

0

0

89

Adil..

0

0.00

0

0

90

Vishal Pendurkar

0

0.00

0

0

91

Sagar Ladate

0

0.00

0

0

92

Somil.

0

0.00

0

0

93

Hitesh Kolwankar

0

0.00

0

0

94

Harsh.

0

0.00

0

0

95

Vaibhav Brid

0

0.00

0

0

96

Nikhil Kotiyan

0

0.00

0

0

97

Prakash Singh

0

4.00

0

0

98

Dassler Coutinho

0

4.50

0

0

99

Rama..

0

5.00

0

0

100

Faishal Khan

0

6.00

0

0

  Recent News & Articles