Skyline Big Bash League-2017

  Series Rankings top 100

# Player Name Runs 4s 6s SR

1

Rohit.

115

15

4

158

2

Sanjeev Dahiya

88

15

1

169

3

Naveen

85

5

7

155

4

Inder Yadav

64

7

3

133

5

Thiyagu

60

7

3

128

6

Jitwin

60

6

4

154

7

Gaurav

58

10

1

123

8

Goldy.

57

9

1

173

9

Vivek Chaudhry

53

9

2

177

10

Brin

50

7

1

119

11

Ajay..

49

6

3

153

12

Vaibhav

48

8

0

109

13

Ajay Yadav

46

6

0

139

14

Ravi Lal

45

5

1

88

15

Ankur.

44

4

2

142

16

Narendra

44

6

2

163

17

Shubham

44

4

0

70

18

Himanshu Bhardwaj

43

5

0

91

19

Manuj.

40

3

4

235

20

Sagar.

40

5

2

160

21

Suryadeep

38

6

1

136

22

Kapil Yadav

36

5

0

109

23

Sandeep

36

5

2

300

24

Tushar Jain

35

5

1

106

25

Ravin Kadian

34

4

2

212

26

Tarun.

33

3

1

138

27

Vikram Chaddha

31

4

1

141

28

Mukul Yadav

30

3

1

120

29

Umed..

29

3

1

138

30

Vikrant Sawant

28

2

1

93

31

Hitesh

27

6

0

159

32

Yogesh

26

3

1

173

33

Arvind Aggarwal

24

5

0

141

34

Ricardo

23

3

1

144

35

Ritesh Kumar

22

3

0

129

36

Nitin..

22

3

0

73

37

Hitender

21

3

0

131

38

Satyam

21

3

0

111

39

Pradeep

21

3

0

105

40

Ahran.

21

3

1

210

41

Jitendra

20

3

1

167

42

Manish Hooda

20

1

0

80

43

Rahul.

20

1

0

105

44

Varun Jain

20

4

0

133

45

Kaushank

20

2

0

125

46

Abhishek Dagar

19

3

0

127

47

Sandesh Shetty

18

2

1

129

48

Bhavesh Ostwal

18

3

0

180

49

Ashok.

18

2

0

78

50

Praveen

17

3

0

100

51

Arindam Deb

17

3

0

113

52

Arun..

16

2

0

100

53

Ankkit Uppal

16

0

0

84

54

Nitin Yadav

16

1

0

84

55

Upendra

15

3

0

83

56

Amit..

15

1

1

150

57

Jitender

15

1

0

100

58

Salil.

15

1

0

83

59

Amit Giri

14

1

0

74

60

Vivesh V

14

1

1

93

61

Mohit.

14

2

0

74

62

Abhijeet

14

1

0

74

63

Mahesh

13

1

1

144

64

Ankur Aggarwal

13

1

1

325

65

Sandeep Sangwan

12

0

1

120

66

Uday..

12

2

0

71

67

Ajay Lw

10

0

1

143

68

Yuvraj

10

2

0

77

69

Gs....

10

1

0

125

70

Saurabh

9

0

0

82

71

Manik.

9

1

0

100

72

Deepak

9

0

1

50

73

Koki..

8

1

0

100

74

Jambu.

8

0

0

100

75

Ghanu.

7

0

1

233

76

Raju..

7

0

0

41

77

Rohan.

6

1

0

38

78

Shally

6

0

1

150

79

Pravish Shetty

6

1

0

46

80

Bhuru Yadav

6

1

0

38

81

Monty.

5

1

0

125

82

Chirag

5

0

0

33

83

Sameer

5

1

0

38

84

Anuj Sharma

5

0

0

71

85

Vipin Kadian

4

1

0

100

86

Chetan

4

1

0

67

87

Rohit.

4

0

0

36

88

Vikrant

4

1

0

133

89

Yash Rathi

4

1

0

100

90

Nikhil

3

0

0

38

91

Pawan.

3

0

0

43

92

Rakesh Yadav

3

0

0

43

93

Nipun Arora

3

0

0

43

94

Sandeep Dahiya

2

0

0

40

95

Gullad Talan

2

0

0

50

96

Kanishk

2

0

0

17

97

Saurabh Kharwal

2

0

0

29

98

Billa.

2

0

0

100

99

Saurabh

2

0

0

67

100

Pankaj Malik

2

0

0

100

# Player Name Wk. Econ. 3w 5w

1

Ajay Yadav

7

4.00

0

1

2

Ram...

6

6.67

1

0

3

Rohit.

5

4.00

0

1

4

Upendra

5

4.33

1

0

5

Arnab.

4

6.69

1

0

6

Abhijeet

4

6.88

1

0

7

Rishu.

4

7.59

0

0

8

Yash Rathi

3

3.25

1

0

9

Naveen

3

4.09

0

0

10

Sameer

3

5.00

1

0

11

Satyam

3

5.77

0

0

12

Billa.

3

6.88

0

0

13

Sumit Arora

3

9.20

1

0

14

Monty.

3

10.25

1

0

15

Himanshu Bhardwaj

2

4.04

0

0

16

Deepak

2

4.36

0

0

17

Divyanshu Lamba

2

4.75

0

0

18

Sandeep

2

5.43

0

0

19

Varun Jain

2

5.50

0

0

20

Ravin Kadian

2

6.00

0

0

21

Mahesh

2

6.00

0

0

22

Sachin

2

6.12

0

0

23

Inder Yadav

2

6.88

0

0

24

Manoj Bedi

2

7.67

0

0

25

Ankur Aggarwal

2

8.00

0

0

26

Jitwin

2

8.00

0

0

27

Nitin1

2

8.33

0

0

28

Brin

2

10.67

0

0

29

Nitin Yadav

1

2.75

0

0

30

Nishant

1

4.25

0

0

31

Sumit.

1

4.50

0

0

32

Mahesh

1

4.50

0

0

33

Mukul Yadav

1

4.75

0

0

34

Rohan Kamble

1

6.00

0

0

35

Hitender

1

6.25

0

0

36

Chander Dev

1

6.33

0

0

37

Rohit.

1

6.75

0

0

38

Ajay..

1

6.75

0

0

39

Raj...

1

6.86

0

0

40

Saurabh Kharwal

1

6.95

0

0

41

Ritesh Pandey

1

7.00

0

0

42

Manuj.

1

7.00

0

0

43

Sandesh Shetty

1

7.50

0

0

44

Vipin Kadian

1

7.50

0

0

45

Raju..

1

8.00

0

0

46

Koki..

1

8.00

0

0

47

Jitender

1

10.00

0

0

48

Satish

1

10.00

0

0

49

Ashok.

1

10.20

0

0

50

Arindam Deb

1

10.74

0

0

51

Jambu.

1

12.00

0

0

52

Nishant

1

15.00

0

0

53

Ashok.

0

0.00

0

0

54

Abhishek Dagar

0

0.00

0

0

55

Rohit.

0

0.00

0

0

56

Vivek Chaudhry

0

0.00

0

0

57

Ayush.

0

0.00

0

0

58

Rohan.

0

0.00

0

0

59

Salil.

0

0.00

0

0

60

Gaurav

0

0.00

0

0

61

Sanjeev Dahiya

0

0.00

0

0

62

Manik.

0

0.00

0

0

63

Ravi Lal

0

0.00

0

0

64

Vikram Chaddha

0

0.00

0

0

65

Pradeep

0

0.00

0

0

66

Rahul.

0

0.00

0

0

67

Kaushank

0

0.00

0

0

68

Arun..

0

0.00

0

0

69

Vikrant Sawant

0

0.00

0

0

70

Ajay Lw

0

0.00

0

0

71

Vivesh V

0

0.00

0

0

72

Ankur.

0

0.00

0

0

73

Parveen Raghav

0

0.00

0

0

74

Sandeep Sangwan

0

0.00

0

0

75

Jitendra

0

0.00

0

0

76

Sagar.

0

0.00

0

0

77

Harsh Chawda

0

0.00

0

0

78

Parth.

0

0.00

0

0

79

Chirag

0

0.00

0

0

80

Madhav

0

0.00

0

0

81

Pawan.

0

0.00

0

0

82

Nikhil

0

0.00

0

0

83

Kapil Yadav

0

0.00

0

0

84

Tushar Jain

0

0.00

0

0

85

Thiyagu

0

0.00

0

0

86

Anuj Sharma

0

0.00

0

0

87

Sonu Yadav Gc

0

0.00

0

0

88

Uday..

0

0.00

0

0

89

Sunil Kumar

0

0.00

0

0

90

Ankit.

0

0.00

0

0

91

Sameer

0

0.00

0

0

92

Parvesh

0

0.00

0

0

93

Narendra

0

0.00

0

0

94

Amit..

0

0.00

0

0

95

Tarun.

0

0.00

0

0

96

Chandeep

0

0.00

0

0

97

Nitin..

0

0.00

0

0

98

Hitesh

0

0.00

0

0

99

Bhuru Yadav

0

0.00

0

0

100

Gullad Talan

0

0.00

0

0

  Recent News & Articles