SRT T20 U-14 Challenger Trophy - 2018

  Series Rankings top 100

# Player Name Runs 4s 6s SR

1

Kunal Navarange

118

17

1

190

2

Sharwaj Durve

99

9

3

148

3

Vedant Vaze

36

5

0

77

4

Tanisq Bari

33

4

0

58

5

Munshif Shah

25

2

0

66

6

Harsh Vaze

25

3

0

49

7

Prewitt Pimple

24

2

0

86

8

Asihal Patil

20

4

0

57

9

Riddhesh Akre

19

4

0

53

10

Animesh Raut

16

2

0

57

11

Kunal Nayak

16

0

0

48

12

Mayank Nijap

15

3

0

71

13

Nash Dandekar

12

2

0

75

14

Aryan Warik

11

2

0

100

15

Durvank Akre

7

0

0

30

16

Manavendra Pratap

6

0

0

200

17

Neeraj Nauriyal

3

0

0

23

18

Aradhya Sakpal

3

0

0

43

19

Chinmay Patil

1

0

0

7

20

Tushar Naik

1

0

0

8

21

Prishit Churi

0

0

0

0

22

Laukik Salunkhe

0

0

0

0

23

Tanmay Pechetty

0

0

0

0

24

Gaurav Havre

0

0

0

0

25

Parth Ghone

0

0

0

0

26

Kanak Davne

0

0

0

0

27

Sohan Sawant

0

0

0

0

28

Adish Ravaria

0

0

0

0

# Player Name Wk. Econ. 3w 5w

1

Parth Ghone

4

1.36

1

0

2

Kunal Nayak

4

3.64

0

0

3

Prewitt Pimple

3

2.25

1

0

4

Kunal Navarange

3

2.42

0

0

5

Munshif Shah

2

1.50

0

0

6

Sharwaj Durve

2

3.33

0

0

7

Kanak Davne

2

4.00

0

0

8

Harsh Vaze

2

4.00

0

0

9

Durvank Akre

2

7.41

0

0

10

Tushar Naik

1

3.00

0

0

11

Adish Ravaria

1

3.67

0

0

12

Aryan Warik

1

4.83

0

0

13

Chinmay Patil

1

5.50

0

0

14

Neeraj Nauriyal

1

7.00

0

0

15

Asihal Patil

1

8.36

0

0

16

Nash Dandekar

1

8.43

0

0

17

Laukik Salunkhe

0

0.00

0

0

18

Tanisq Bari

0

0.00

0

0

19

Manavendra Pratap

0

0.00

0

0

20

Sohan Sawant

0

0.00

0

0

21

Aradhya Sakpal

0

0.00

0

0

22

Animesh Raut

0

0.00

0

0

23

Tanmay Pechetty

0

0.00

0

0

24

Gaurav Havre

0

6.43

0

0

25

Prishit Churi

0

7.00

0

0

26

Riddhesh Akre

0

8.00

0

0

27

Vedant Vaze

0

11.00

0

0

28

Mayank Nijap

0

16.00

0

0

  Recent News & Articles