SRT T20 & ODI U-14 Challenger Trophy - 2018

  Series Rankings top 100

# Player Name Runs 4s 6s SR

1

Kunal Navarange

189

31

1

162

2

Sharwaj Durve

116

12

3

153

3

Prathamesh Wandre

58

6

0

94

4

Kridharth Naik

50

7

0

77

5

Tushar Tank

47

8

0

75

6

Ansh Gupta

44

5

0

94

7

Soham Kadam

41

5

0

80

8

Kunal Nayak

37

0

0

41

9

Akash Gawda

29

6

0

132

10

Karan More

28

4

0

100

11

Munshif Shah

28

3

0

117

12

Neeraj Nauriyal

14

1

0

44

13

Aman Bharti

13

1

0

43

14

Aman Gupta

12

2

0

86

15

Manavendra Pratap

12

0

0

92

16

Piyush Mithabavkar

7

1

0

58

17

Laukik Salunkhe

6

1

0

27

18

Mohmeet Singh

6

1

0

100

19

Danish K

4

1

0

67

20

Devanshu Pandey

4

1

0

57

21

Prajwal Jadhav

3

0

0

27

22

Aryan Patkar

2

0

0

29

23

Soham Pandit

2

0

0

40

24

Kunal Bot

2

0

0

33

25

Aryan Warik

2

0

0

22

26

Atharva Mhatre

0

0

0

0

27

Chinmay Talegaonkar

0

0

0

0

28

Kundan Tiwari

0

0

0

0

29

Laxman Singh

0

0

0

0

30

Piyush Deshmukh

0

0

0

0

31

Gaurang Sabrad

0

0

0

0

32

Shreyas Dhumal

0

0

0

0

33

Prewitt Pimple

0

0

0

0

34

Parth Ghone

0

0

0

0

35

Sohan Sawant

0

0

0

0

36

Adish Ravaria

0

0

0

0

37

Tanmay Pechetty

0

0

0

0

38

Parth Rane

0

0

0

0

39

Gaurav Sabrad

0

0

0

0

40

Soham Tare

0

0

0

0

41

Harsh Sagthiya

0

0

0

0

# Player Name Wk. Econ. 3w 5w

1

Parth Ghone

5

3.62

1

0

2

Kunal Navarange

5

3.73

1

0

3

Prajwal Jadhav

4

3.80

0

0

4

Sharwaj Durve

4

5.00

0

0

5

Aman Gupta

3

2.00

1

0

6

Harsh Sagthiya

3

3.00

1

0

7

Piyush Mithabavkar

2

4.67

0

0

8

Aman Bharti

2

5.00

0

0

9

Soham Kadam

2

6.00

0

0

10

Piyush Deshmukh

2

6.33

0

0

11

Prathamesh Wandre

2

7.62

0

0

12

Ansh Gupta

2

8.38

0

0

13

Adish Ravaria

1

3.50

0

0

14

Gaurav Sabrad

1

5.50

0

0

15

Karan More

1

5.50

0

0

16

Kunal Bot

1

6.12

0

0

17

Devanshu Pandey

0

0.00

0

0

18

Akash Gawda

0

0.00

0

0

19

Mohmeet Singh

0

0.00

0

0

20

Shreyas Dhumal

0

0.00

0

0

21

Parth Rane

0

0.00

0

0

22

Aryan Warik

0

0.00

0

0

23

Tanmay Pechetty

0

0.00

0

0

24

Manavendra Pratap

0

0.00

0

0

25

Soham Tare

0

0.00

0

0

26

Sohan Sawant

0

0.00

0

0

27

Munshif Shah

0

0.00

0

0

28

Kundan Tiwari

0

0.00

0

0

29

Laxman Singh

0

0.00

0

0

30

Chinmay Talegaonkar

0

0.00

0

0

31

Neeraj Nauriyal

0

0.00

0

0

32

Prewitt Pimple

0

0.00

0

0

33

Laukik Salunkhe

0

0.00

0

0

34

Gaurang Sabrad

0

0.00

0

0

35

Kunal Nayak

0

4.09

0

0

36

Soham Pandit

0

4.50

0

0

37

Danish K

0

5.40

0

0

38

Atharva Mhatre

0

5.50

0

0

39

Tushar Tank

0

10.00

0

0

40

Aryan Patkar

0

10.00

0

0

41

Kridharth Naik

0

13.00

0

0

  Recent News & Articles