KSG-KAPOL PREMIER LEAGUE 2017-18

  Series Standings

GROUP A
P
W
L
T
Pt.
Net RR
KSG-Champions
3
3
0
0
6
2.704
Shree Ghoghari Lohana Mahajan
3
2
1
0
4
0.099
Braham Kshatriya
3
1
2
0
2
0.513
Gurjar Kshatriya Kadiya
3
0
3
0
0
-3.273
GROUP B
P
W
L
T
Pt.
Net RR
Nathalia Uneval Brahman
3
3
0
0
6
1.220
Halai Lohana Mahajan Mumbai
3
2
1
0
4
1.517
Dasa Sorathiya Vanik Samaj
3
1
2
0
2
-0.201
KSG-Stars
3
0
3
0
0
-2.688
GROUP C
P
W
L
T
Pt.
Net RR
Navgam Visanagar Vanik Samaj
3
3
0
0
6
2.404
KSG-Giants
3
2
1
0
4
-0.015
Surat Visa Oswal
3
1
2
0
2
-1.105
Parajiya Soni United
3
0
3
0
0
-1.099
GROUP D
P
W
L
T
Pt.
Net RR
Zalawad Murtipujak Jain Sangh
3
3
0
0
6
1.450
KSG-Leaders
3
2
1
0
4
1.383
Khambat Visa Shrimali
3
1
2
0
2
-0.358
Kutchi Visa Oswal Cricket Club
3
0
3
0
0
-2.512
QUARTER FINAL
P
W
L
T
Pt.
Net RR
KSG-Champions
1
1
0
0
2
2.600
Navgam Visanagar Vanik Samaj
1
1
0
0
2
1.207
Halai Lohana Mahajan Mumbai
1
1
0
0
2
0.350
Nathalia Uneval Brahman
1
1
0
0
2
0.050
KSG-Leaders
1
0
1
0
0
-0.050
Zalawad Murtipujak Jain Sangh
1
0
1
0
0
-0.350
Shree Ghoghari Lohana Mahajan
1
0
1
0
0
-1.207
KSG-Giants
1
0
1
0
0
-2.600
SEMI-FINAL
P
W
L
T
Pt.
Net RR
KSG-Champions
1
1
0
0
2
0.788
Halai Lohana Mahajan Mumbai
1
1
0
0
2
0.491
Nathalia Uneval Brahman
1
0
1
0
0
-0.491
Navgam Visanagar Vanik Samaj
1
0
1
0
0
-0.788
FINAL
P
W
L
T
Pt.
Net RR
KSG-Champions
1
1
0
0
2
0.924
Halai Lohana Mahajan Mumbai
1
0
1
0
0
-0.924

  Recent News & Articles