Braham Kshatriya

  Active Season

  Team Standings

Series
P
W
L
T
Pt.
Net RR
KSG-KAPOL PREMIER LEAGUE 2017-18
3
1
2
0
2
0.513

  Fixtures

ID Date & Time   Against Status

M1235   

10:00

18 Mar 2018
L

Shree Ghoghari Lohana Mahajan | SGLM

KSG-KAPOL PREMIER LEAGUE 2017-18

DONE

M1239   

10:00

24 Mar 2018
W

Gurjar Kshatriya Kadiya | GSVXI

KSG-KAPOL PREMIER LEAGUE 2017-18

DONE

M1242   

10:00

25 Mar 2018
L

KSG-Champions | KSGCHAMPIONS

KSG-KAPOL PREMIER LEAGUE 2017-18

DONE

  Recent News & Articles