KSG-Stars

  Active Season

  Team Standings

Series
P
W
L
T
Pt.
Net RR
KSG (40-40) CRICKET CUP 2018-19
5
4
1
0
8
1.150
KSG YCC T20 CUP-2018
4
3
1
0
6
0.863
KSG-KAPOL PREMIER LEAGUE 2018-19
5
5
0
0
10
2.215

  Fixtures

ID Date & Time   Against Status

M1507   

10:00

10 Nov 2018
W

A. V. LIVE EVENTS | AVLE

KSG YCC T20 CUP-2018

DONE

M1514   

10:00

17 Nov 2018
W

Team Omtex | OMTEX

KSG YCC T20 CUP-2018

DONE

M1520   

10:00

18 Nov 2018
W

KSG-Warriors | KSGWA

KSG YCC T20 CUP-2018

DONE

M1526   

10:00

25 Nov 2018
L

KSG-Giants | KSGGIANTS

KSG YCC T20 CUP-2018

DONE

M1674   

10:00

08 Dec 2018
W

KSG-Warriors | KSGWA

KSG (40-40) CRICKET CUP 2018-19

DONE

M1678   

10:00

22 Dec 2018
W

KSG-Victors | KSGV

KSG (40-40) CRICKET CUP 2018-19

DONE

M1682   

10:00

12 Jan 2019
W

KSG-Heroes | KSGHE

KSG (40-40) CRICKET CUP 2018-19

DONE

M1683   

10:00

19 Jan 2019
W

KSG-Fighters | KSGF

KSG (40-40) CRICKET CUP 2018-19

DONE

M1685   

10:00

26 Jan 2019
L

Sun Pharma | SUNPHARMA

KSG (40-40) CRICKET CUP 2018-19

DONE

M2217   

10:00

10 Mar 2019
W

Dasa Sorathiya Vanik Samaj | DSVS

KSG-KAPOL PREMIER LEAGUE 2018-19

DONE

M2234   

10:00

30 Mar 2019
W

Navgam Visanagar Vanik Samaj | NVVS

KSG-KAPOL PREMIER LEAGUE 2018-19

DONE

M2238   

10:00

31 Mar 2019
W

Gurjar Kshatriya Kadiya | GSVXI

KSG-KAPOL PREMIER LEAGUE 2018-19

DONE

M2242   

10:00

06 Apr 2019
W

Shree Ghoghari Lohana Mahajan | SGLM

KSG-KAPOL PREMIER LEAGUE 2018-19

DONE

M2244   

10:00

07 Apr 2019
W

Halai Lohana Mahajan Mumbai | HALAIL

KSG-KAPOL PREMIER LEAGUE 2018-19

DONE

  Recent News & Articles