Navgam Visanagar Vanik Samaj

  Active Season

  Team Standings

Series
P
W
L
T
Pt.
Net RR
KSG-KAPOL PREMIER LEAGUE 2017-18
5
4
1
0
8
1.334

  Fixtures

ID Date & Time   Against Status

M1229   

13:30

11 Mar 2018
W

Surat Visa Oswal | SVO

KSG-KAPOL PREMIER LEAGUE 2017-18

DONE

M1231   

10:00

17 Mar 2018
W

KSG-Giants | KSGGIANTS

KSG-KAPOL PREMIER LEAGUE 2017-18

DONE

M1248   

10:00

31 Mar 2018
W

Parajiya Soni United | PARAJIYA

KSG-KAPOL PREMIER LEAGUE 2017-18

DONE

M1251   

10:00

01 Apr 2018
W

Shree Ghoghari Lohana Mahajan | SGLM

KSG-KAPOL PREMIER LEAGUE 2017-18

DONE

M1255   

10:00

07 Apr 2018
L

KSG-Champions | KSGCHAMPIONS

KSG-KAPOL PREMIER LEAGUE 2017-18

DONE

  Recent News & Articles