Shree Ghoghari Lohana Mahajan

  Active Season

  Team Standings

Series
P
W
L
T
Pt.
Net RR
KSG-KAPOL PREMIER LEAGUE 2017-18
4
2
2
0
4
-0.227

  Fixtures

ID Date & Time   Against Status

M1235   

10:00

18 Mar 2018
W

Braham Kshatriya | BRAHAMK

KSG-KAPOL PREMIER LEAGUE 2017-18

DONE

M1238   

10:00

24 Mar 2018
L

KSG-Champions | KSGCHAMPIONS

KSG-KAPOL PREMIER LEAGUE 2017-18

DONE

M1249   

13:30

31 Mar 2018
W

Gurjar Kshatriya Kadiya | GSVXI

KSG-KAPOL PREMIER LEAGUE 2017-18

DONE

M1251   

10:00

01 Apr 2018
L

Navgam Visanagar Vanik Samaj | NVVS

KSG-KAPOL PREMIER LEAGUE 2017-18

DONE

  Recent News & Articles