RANKINGS
# Player Runs  4s  6s 

1

Rahul Khicha

108

10

9

2

Mitesh Rawal

108

7

9

3

Vinit Advirkar

74

10

2

4

Paresh shetty

73

6

6

5

Vishal Merwana

71

8

4

6

Nitin Thakkar

65

12

2

7

Abhay Mehta

61

9

2

8

Hardik dixit

60

12

1

9

Ketan Thakkar

57

2

5

10

Yatin Oza

56

4

5

11

Ravi Shah

53

6

4

12

Dipak savla

52

9

2

13

Vijji Sani

41

5

3

14

Sanjay Shah

36

5

2

15

Vipul Sanghavi

36

4

2

16

Ravindra Modi

33

7

0

17

Reepal Joshi

33

5

1

18

Manoj Oza

31

0

3

19

Pratik Mekoni

30

3

2

20

Jitendra Vora

30

6

0

21

Shankar Manna

29

1

3

22

Ritesh Shah

28

3

2

23

Kamal Belal

25

4

1

24

Kishor Katwate

24

5

0

25

Paresh Shah (vasant)

24

5

0

26

Nitesh Shah

23

4

0

27

Kishore Jethwani

22

4

0

28

Hemang Vasu

22

3

0

29

Gunwant Jain

22

4

0

30

Ambrish Mehta

22

0

3

Who we are?

RTPL - Copyright © 2018

All rights reserved

Disclaimer
Rumani Technologies Pvt. Ltd.

Ijmima Complex, Malad (W), Mumbai. INDIA

support@rumani-inc.com