RANKINGS
# Player Runs  4s  6s 

1

Yash Sangani

444

43

25

2

Vinit Advirkar

433

43

11

3

Vimal Shah

367

49

7

4

Dipak savla

360

47

12

5

Sagar Pania

339

35

19

6

Paresh shetty

337

36

16

7

Ravi Gwalani

320

30

14

8

Sandeep Bharucha

315

39

0

9

Vishal Merwana

308

32

18

10

Bhavesh Vora

305

36

5

11

Abhishek Vora

300

35

6

12

Karan Thakkar

294

30

10

13

Joban

288

39

13

14

MONTY DESAI

286

46

2

15

Harsh Bakhai

281

34

4

16

Kamlesh singh

278

24

17

17

Bhavesh Doshi

276

35

4

18

Rahul Khicha

275

30

9

19

Kapil Sota

269

25

10

20

Vijay Saini

267

27

6

21

Ishit Shah

259

31

4

22

Bhagwan pania

256

24

9

23

Abhay Mehta

251

35

3

24

Mitesh Rawal

246

14

17

25

Prashant Vithalani

241

28

12

26

Manoj Oza

239

20

8

27

Sanjay Chawla

234

27

12

28

Vipul Sanghavi

233

28

4

29

Shankar Manna

228

20

16

30

Nishant Mahidhar

209

30

1

Who we are?

RTPL - Copyright © 2018

All rights reserved

Disclaimer
Rumani Technologies Pvt. Ltd.

Ijmima Complex, Malad (W), Mumbai. INDIA

support@rumani-inc.com