RANKINGS
# Player Runs  4s  6s 

1

Jay Hindocha

669

87

13

2

Aakash Mehta

645

67

14

3

Kapil Thakkar

641

69

22

4

Harshit Goradia

553

55

18

5

Aakash Parekh

518

51

4

6

Vimal Shah

486

56

17

7

Maulik Mehta

475

55

23

8

Kunal Ponda

442

50

14

9

Ravindra Modi

439

40

21

10

Karan Mody

423

45

20

11

Prashant Vithalani

399

46

15

12

Dhun Somaiya

392

36

23

13

Parth Rughani

391

35

22

14

Bhavin Shah (Mulund)

390

40

14

15

Riyan Terve

384

43

2

16

Mitesh Rawal

381

43

9

17

Advait Chitalia

379

39

4

18

Dushyant Doshi

379

43

8

19

Milan Rughani

366

50

11

20

Snehal Vithlani

361

32

22

21

Jigar Parekh

357

49

7

22

Pratik Doshi

357

25

15

23

Rahul Khicha

356

44

13

24

Karan Vora

343

30

16

25

Atit Shah

326

27

6

26

Harsh Bakhai

325

49

3

27

Ketan vora

325

40

8

28

Nikhil Dodhia

322

47

8

29

Vinit Advirkar

319

35

7

30

Paresh shetty

318

30

17

Who we are?

RTPL - Copyright © 2018

All rights reserved

Disclaimer
Rumani Technologies Pvt. Ltd.

Ijmima Complex, Malad (W), Mumbai. INDIA

support@rumani-inc.com