RANKINGS
# Player Runs  4s  6s 

1

Jash Ganiga

690

83

14

2

Varun Madnani

545

55

26

3

Abhigyan Kondu

517

64

28

4

Vicky Malya

486

73

9

5

Umang Shah

472

44

11

6

Bhavin Shah (Mulund)

445

48

11

7

Parth Mathuria

425

60

8

8

Harshit Goradia

403

43

15

9

Anurag Nair

384

44

4

10

Karan Suraiya

378

54

3

11

Sanjay Chawla

361

37

19

12

Ansh Chaudhary

359

50

11

13

Sagar Pania

350

20

29

14

Paresh

348

33

20

15

Mayur Mangela

343

35

13

16

Tushar Gandhi

343

34

4

17

Rajesh Menon

340

48

12

18

Harshil Doshi

333

28

13

19

Kunal Ponda

333

43

11

20

Ravindra Modi

331

38

17

21

Snehal Vithlani

324

28

25

22

Sachin Parekh

323

36

9

23

Deep Thakkar

322

27

21

24

Srihan Haridas

312

44

0

25

Rohan Thakkar

302

22

3

26

Kapil Yadav

302

22

3

27

Ayaz Khan

299

43

3

28

Jay Hindocha

298

38

12

29

Siddhesh Ramani

297

29

9

30

Priyank Tandon

297

36

3

Who we are?

RTPL - Copyright © 2018

All rights reserved

Disclaimer
Rumani Technologies Pvt. Ltd.

Ijmima Complex, Malad (W), Mumbai. INDIA

support@rumani-inc.com