14th DY PATIL T20 CUP 2018

  Series Rankings top 100

# Player Name Runs 4s 6s SR

1

Saurabh Tiwary

203

6

16

165

2

Abhishek Nayar

175

18

7

182

3

Ankit Kaushik

125

12

7

162

4

Akshdeep Nath

90

9

3

129

5

Mandeep Singh

76

6

3

121

6

Hardik Tamore

70

2

5

143

7

Prashant Chopra

70

9

0

109

8

Shashank Singh

64

3

3

114

9

Ankit Lamba

61

4

4

165

10

Shivam Dube

57

0

5

136

11

Rahul Tripathi

57

3

3

136

12

Nikhil Naik

55

4

2

149

13

Shreyas Iyer

50

6

1

135

14

Pramod Chandila

46

3

2

131

15

Kevin D'Almeida

45

6

0

129

16

Jay Bista

40

3

0

95

17

Wasim Jaffer

37

2

1

109

18

Nikunj Mohite

34

4

0

106

19

Naushad Shaikh

34

2

1

81

20

Shivam Chaudhary

33

2

1

103

21

Prithvi Shaw

31

3

1

124

22

Rishabh Pant

30

5

1

143

23

Rohan Raje

29

1

3

242

24

Dhrumil Matkar

25

1

0

114

25

Rohan Marwaha

25

4

1

125

26

Siddharth Chitnis

24

1

0

104

27

Surinder Dahiya

23

3

0

153

28

Ankit Sharma

23

2

1

164

29

Surya Kumar Yadav

22

3

1

200

30

Eknath Kerkar

22

2

0

100

31

Pradeep Parashar

20

0

2

143

32

Aman Khan

20

1

1

80

33

Tajinder Dhillon

20

1

1

95

34

Gurinder Singh

20

1

1

154

35

Ahad Malik

19

2

0

73

36

Aditya Gadwal

18

1

1

150

37

Kamlesh Nagarkoti

18

2

0

138

38

Ramandeep Singh

17

1

0

89

39

Pritam Patil

15

2

1

125

40

Aamir Gani

15

0

1

83

41

Vinayak Bhoir

13

1

1

162

42

Asad Pathan

12

1

0

120

43

Sanjay Ramaswamy

11

2

0

183

44

Anukul Roy

11

1

0

85

45

Abhishek Raut

10

0

0

71

46

Sandeep Sharma

10

2

0

167

47

Siddhesh Lad

9

0

1

100

48

Azhar Ansari

9

0

1

112

49

Arun Chaprana

9

0

1

129

50

Vijay Gadhavi

7

0

0

117

51

Mrunal Deodhar

7

1

0

70

52

Ricky Bhui

6

0

0

60

53

Pinal Shah

5

1

0

125

54

Drushyant Soni

5

1

0

167

55

Writick Chatterjee

5

1

0

83

56

Saurav Wakaskar

5

1

0

100

57

Hitesh Kadam

5

1

0

250

58

Rajesh Pawar

5

0

0

125

59

Apoorv Wankhede

3

0

0

43

60

Urvesh Patel

3

0

0

60

61

Saurabh Dubey

3

0

0

75

62

Chintan Gaja

3

0

0

75

63

Parwinder Awana

3

0

0

43

64

Jayanshu Chaturvedi

3

0

0

150

65

Raunaq Sharma

2

0

0

100

66

Ravikant Shukla

2

0

0

67

67

Abhishek Sharma

2

0

0

40

68

Mohsin Khan

2

0

0

100

69

Dhaval Hemnani

1

0

0

33

70

Chetan Bist

1

0

0

50

71

Subodh Bhati

1

0

0

33

72

Kshitiz Sharma

1

0

0

33

73

Rishi Arothe

1

0

0

25

74

Faiz Fazal

1

0

0

50

75

Rakesh Prabhu

1

0

0

50

76

Prathamesh Dake

1

0

0

50

77

Jitesh Sharma

0

0

0

0

78

Omprakash Jaiswal

0

0

0

0

79

Pravin Tambe

0

0

0

0

80

Mansing Nigde

0

0

0

0

81

Shivam Singh

0

0

0

0

82

Anant Tambvekar

0

0

0

0

83

Vijay Gohil

0

0

0

0

84

Khaleel Ahmed

0

0

0

0

85

Sayan Ghosh

0

0

0

0

86

Karsh Kothari

0

0

0

0

87

Vinit Sinha

0

0

0

0

88

Nidheesh Md

0

0

0

0

89

Amit Gautam

0

0

0

0

90

Ishwar Pandey

0

0

0

0

91

Mehjoor Ali Sofill

0

0

0

0

# Player Name Wk. Econ. 3w 5w

1

Kamlesh Nagarkoti

8

6.00

2

0

2

Mohsin Khan

6

5.73

1

0

3

Rishi Arothe

6

7.94

1

0

4

Nidheesh Md

5

7.73

1

0

5

Pravin Tambe

5

8.40

1

0

6

Prathamesh Dake

4

7.70

1

0

7

Sayan Ghosh

4

12.38

0

0

8

Dhaval Hemnani

3

5.25

1

0

9

Gurinder Singh

3

5.62

0

0

10

Chintan Gaja

3

7.25

1

0

11

Vinit Sinha

3

7.33

0

0

12

Anukul Roy

3

7.42

1

0

13

Rohan Raje

3

7.80

1

0

14

Ishwar Pandey

3

8.88

0

0

15

Abhishek Sharma

2

5.86

0

0

16

Jayanshu Chaturvedi

2

6.00

0

0

17

Vijay Gohil

2

6.12

0

0

18

Ankit Sharma

2

7.00

0

0

19

Parwinder Awana

2

7.25

0

0

20

Shashank Singh

2

7.67

0

0

21

Vinayak Bhoir

2

8.00

0

0

22

Abhishek Nayar

2

8.00

0

0

23

Raunaq Sharma

2

8.43

0

0

24

Subodh Bhati

2

8.50

0

0

25

Mehjoor Ali Sofill

2

8.71

0

0

26

Sandeep Sharma

2

9.50

0

0

27

Aman Khan

1

5.00

0

0

28

Vijay Gadhavi

1

6.24

0

0

29

Khaleel Ahmed

1

6.25

0

0

30

Drushyant Soni

1

6.25

0

0

31

Karsh Kothari

1

6.43

0

0

32

Pradeep Parashar

1

7.50

0

0

33

Arun Chaprana

1

8.00

0

0

34

Shivam Dube

1

8.09

0

0

35

Omprakash Jaiswal

1

9.00

0

0

36

Rakesh Prabhu

1

10.00

0

0

37

Wasim Jaffer

0

0.00

0

0

38

Saurabh Tiwary

0

0.00

0

0

39

Faiz Fazal

0

0.00

0

0

40

Shivam Singh

0

0.00

0

0

41

Nikunj Mohite

0

0.00

0

0

42

Rishabh Pant

0

0.00

0

0

43

Ravikant Shukla

0

0.00

0

0

44

Abhishek Raut

0

0.00

0

0

45

Ricky Bhui

0

0.00

0

0

46

Apoorv Wankhede

0

0.00

0

0

47

Chetan Bist

0

0.00

0

0

48

Surinder Dahiya

0

0.00

0

0

49

Kevin D'Almeida

0

0.00

0

0

50

Mrunal Deodhar

0

0.00

0

0

51

Amit Gautam

0

0.00

0

0

52

Akshdeep Nath

0

0.00

0

0

53

Pinal Shah

0

0.00

0

0

54

Rohan Marwaha

0

0.00

0

0

55

Pritam Patil

0

0.00

0

0

56

Ramandeep Singh

0

0.00

0

0

57

Aditya Gadwal

0

0.00

0

0

58

Mandeep Singh

0

0.00

0

0

59

Saurav Wakaskar

0

0.00

0

0

60

Ankit Lamba

0

0.00

0

0

61

Shivam Chaudhary

0

0.00

0

0

62

Sanjay Ramaswamy

0

0.00

0

0

63

Naushad Shaikh

0

0.00

0

0

64

Prithvi Shaw

0

0.00

0

0

65

Kshitiz Sharma

0

0.00

0

0

66

Mansing Nigde

0

0.00

0

0

67

Prashant Chopra

0

0.00

0

0

68

Eknath Kerkar

0

0.00

0

0

69

Ahad Malik

0

0.00

0

0

70

Nikhil Naik

0

0.00

0

0

71

Jitesh Sharma

0

0.00

0

0

72

Ankit Kaushik

0

0.00

0

0

73

Pramod Chandila

0

0.00

0

0

74

Urvesh Patel

0

0.00

0

0

75

Hardik Tamore

0

0.00

0

0

76

Rahul Tripathi

0

0.00

0

0

77

Rajesh Pawar

0

6.00

0

0

78

Shreyas Iyer

0

7.00

0

0

79

Azhar Ansari

0

7.50

0

0

80

Hitesh Kadam

0

7.50

0

0

81

Tajinder Dhillon

0

7.60

0

0

82

Aamir Gani

0

7.75

0

0

83

Saurabh Dubey

0

8.33

0

0

84

Surya Kumar Yadav

0

9.00

0

0

85

Dhrumil Matkar

0

9.67

0

0

86

Asad Pathan

0

10.00

0

0

87

Anant Tambvekar

0

11.00

0

0

88

Jay Bista

0

11.50

0

0

89

Siddhesh Lad

0

12.00

0

0

90

Siddharth Chitnis

0

14.00

0

0

91

Writick Chatterjee

0

14.00

0

0

  Recent News & Articles