Late Shri Virendra Soni ODI-T20 Cup-2017

  Series Rankings top 100

# Player Name Runs 4s 6s SR

1

Risabh Meena

192

25

0

108

2

Subam Singh Thakvri

139

12

4

117

3

Mahesh Badal

111

17

0

159

4

Mohit Saxena

108

19

2

180

5

Abhiyan Basnet

85

8

0

69

6

Himanshu Saraswat

73

10

0

75

7

Ankit Pratap Singh

72

7

0

77

8

Rahul Malhotra

70

5

1

93

9

Rohit Pakhre

68

5

0

87

10

Sandip Shahi

59

1

0

88

11

Kamal G. C

52

6

1

100

12

Arman Khan

42

8

0

65

13

Yashovardhan Verma

35

6

0

65

14

Sujal Shilpakar

34

3

1

92

15

Jagdish Dadal

31

6

0

94

16

Sabin Bogati

25

2

0

40

17

Praduman

18

2

0

75

18

Pawan Rokaya

18

3

0

60

19

Anirudh Vajpayee

17

3

0

121

20

Aman Yadav

17

3

0

74

21

Mani Ratna Shah

12

2

0

46

22

Akshat Shrivastava

5

0

0

29

23

Vikas Singh

4

0

0

22

24

Atiz..

0

0

0

0

# Player Name Wk. Econ. 3w 5w

1

Sabin Bogati

10

4.81

2

0

2

Sandip Shahi

9

5.32

2

0

3

Himanshu Saraswat

8

4.35

1

0

4

Akshat Shrivastava

7

3.71

2

0

5

Mani Ratna Shah

6

5.45

1

0

6

Mohit Saxena

5

5.30

0

0

7

Arman Khan

4

5.40

0

0

8

Yashovardhan Verma

4

5.73

0

0

9

Anirudh Vajpayee

4

6.88

0

0

10

Vikas Singh

3

5.08

0

0

11

Kamal G. C

3

5.14

0

0

12

Subam Singh Thakvri

2

6.60

0

0

13

Mahesh Badal

2

6.93

0

0

14

Pawan Rokaya

1

2.00

0

0

15

Abhiyan Basnet

1

5.71

0

0

16

Risabh Meena

1

7.00

0

0

17

Rahul Malhotra

1

8.29

0

0

18

Aman Yadav

0

0.00

0

0

19

Rohit Pakhre

0

0.00

0

0

20

Ankit Pratap Singh

0

0.00

0

0

21

Jagdish Dadal

0

0.00

0

0

22

Sujal Shilpakar

0

0.00

0

0

23

Atiz..

0

6.50

0

0

24

Praduman

0

10.33

0

0

  Recent News & Articles