YCC OMTEX CUP 2017-18

  Series Rankings top 100

# Player Name Runs 4s 6s SR

1

Kartik Doshi

247

42

5

159

2

Bhavin Mulund

242

32

5

121

3

Mitesh Rawal

242

28

8

136

4

Jimit Shah

221

24

12

151

5

Rahul Khicha

203

19

15

192

6

Khalid Mulani

199

24

6

114

7

Sachin Sheth

198

18

11

161

8

Kapil Sota

197

26

3

103

9

Shivam Thakkar

196

22

8

128

10

Jay Bhatt

193

26

3

101

11

Vimal Shah

192

25

3

117

12

Sagar Pania

187

16

13

160

13

Anna..

181

15

14

163

14

Hemang

180

21

11

173

15

Umesh Thakkar

171

23

8

153

16

Mitesh Mehta (Mama)

163

16

5

135

17

Atit Shah

163

23

2

87

18

Sameer Thakkar

161

18

8

164

19

Hemang Vasu

145

11

7

97

20

Vicky Malya

143

24

0

109

21

Sandeep Bharucha

137

20

1

92

22

Nitesh Shah

130

17

6

155

23

Amish Modi

124

12

7

132

24

Dipesh Thakkar

123

13

3

102

25

Yatin Oza

122

12

6

144

26

Siddharth Rawal

117

12

2

109

27

Bhavesh Doshi

117

18

2

112

28

Jugal Patel

104

16

3

127

29

Vishal Babo

103

3

14

294

30

Maulik Doshi

102

4

12

217

31

Tushar Gandhi

100

18

0

81

32

Ravi Gwalani

92

9

5

101

33

Vijay Sani

89

11

2

98

34

Nisarg Desai

82

9

3

106

35

Sanjay Shah

81

6

6

112

36

Uday Rawal

77

6

3

91

37

Ketan Thakkar

77

7

4

99

38

Krunal Sheth

76

13

1

101

39

Bhagwaan Pania

75

7

4

119

40

Meet Pandya

71

7

3

137

41

Yatish Maru

71

13

1

65

42

Milan Rughani

69

9

0

85

43

Jay Pandya

67

8

3

122

44

Nilesh Shah

66

6

5

200

45

Nainesh Parikh

64

8

1

81

46

Satyen

63

8

1

103

47

Devang Patel

60

6

2

111

48

Pratik Mekoni

55

9

1

106

49

Monty Soni

54

5

2

112

50

Nishant Mahidhar

54

5

1

104

51

Nikhil Dodhi

53

4

1

79

52

Dipesh Goradia

52

6

1

100

53

Bhavin Thakkar

51

6

2

104

54

Jayesh Kg

48

5

2

130

55

Pintoo

48

6

2

112

56

Rajesh Jain

47

4

2

65

57

Jay Rawal

47

5

1

87

58

Sachin Parekh

46

5

1

131

59

Kishore Jethwani

46

5

1

61

60

Jitu Mehta (sabina)

46

6

1

78

61

Rajesh Mehta

45

6

0

73

62

Bhavin Shah

43

2

4

159

63

Paresh Shah (vasant )

42

7

0

95

64

Ravi Modi

40

6

0

77

65

Kalpesh Bhuta

39

3

1

93

66

Kunal Patel

36

5

1

57

67

Mukund Patni

35

4

1

95

68

Pratik Doshi

34

3

0

74

69

Chetan Khanna

33

2

1

34

70

Chetan Sanghavi

33

3

1

92

71

Abhay Mehta

32

3

0

65

72

Deepak Shah

29

3

0

83

73

Jitu Mehta

28

5

0

82

74

Chetan Beharwani

24

4

0

65

75

Rajesh Barot

24

3

0

67

76

Varun Shah

21

3

0

75

77

Jigar Shah

20

1

1

50

78

Mehul Shah

19

3

0

76

79

Sanket Tolia

19

4

0

173

80

Ambrish Mehta

19

0

2

146

81

Mitul Sheth

18

2

0

86

82

Jai Jethwani

18

1

1

67

83

Jignesh Mehta

17

4

0

113

84

Raja Oza

17

3

0

61

85

Dharam Bhai Jatania

15

2

0

71

86

Chintan Gala

14

2

0

34

87

Ritesh Shah

13

0

1

130

88

Dhairya Sheth

12

2

0

48

89

Abhik Shah

12

1

1

120

90

Manish Sehwag

11

0

0

50

91

Yash Gandhi

10

2

0

40

92

Amit Shah

10

1

0

111

93

Atul Desai

9

1

0

64

94

Manish Dushara

8

0

0

67

95

Hiren Vasani

8

0

0

35

96

Amit Sheth

8

1

0

24

97

Manoj Joshi

8

1

0

44

98

Bhavtesh Vakharia

7

1

0

28

99

Akshat Shah

6

1

0

86

100

Yogi..

5

1

0

125

# Player Name Wk. Econ. 3w 5w

1

Amit Sheth

17

7.51

4

0

2

Dhairya Sheth

15

6.68

3

0

3

Vijay Sani

15

6.83

1

1

4

Shivam Thakkar

12

4.66

3

0

5

Jitu Mehta (sabina)

11

5.84

0

1

6

Sachin Sheth

11

6.75

2

0

7

Satyen

10

6.67

1

1

8

Manoj Joshi

9

5.50

1

0

9

Nishant Mahidhar

9

5.93

1

0

10

Sagar Pania

9

6.93

0

1

11

Bhagwaan Pania

9

8.76

1

0

12

Nainesh Parikh

8

4.97

1

0

13

Dipesh Goradia

7

6.92

0

0

14

Mitesh Rawal

7

7.32

0

0

15

Krunal Sheth

6

4.79

0

0

16

Nikhil Dodhi

6

5.22

1

0

17

Uday Rawal

6

6.62

0

0

18

Rajesh Jain

6

6.65

1

0

19

Jugal Patel

6

7.00

1

0

20

Atul Desai

5

5.11

1

0

21

Varun Shah

5

5.11

0

0

22

Ritesh Shah

5

5.68

1

0

23

Chetan Beharwani

5

5.96

1

0

24

Anna..

5

5.96

0

0

25

Jay Bhatt

5

6.28

1

0

26

Bhavin Mulund

5

6.30

1

0

27

Hemang

5

6.59

1

0

28

Manish Sehwag

5

6.63

1

0

29

Mitul Sheth

5

7.67

1

0

30

Siddharth Rawal

4

5.42

0

0

31

Bhavin Shah

4

6.50

0

0

32

Milan Rughani

4

7.50

0

0

33

Maulik Doshi

4

7.82

0

0

34

Vishal Babo

4

8.53

0

0

35

Sanjay Shah

4

9.62

0

0

36

Hemang Vasu

3

4.65

0

0

37

Chintan Gala

3

5.20

0

0

38

Jayesh Kg

3

5.69

0

0

39

Hiren Mawani

3

5.80

0

0

40

Ambrish Mehta

3

5.85

0

0

41

Mukund Patni

3

6.08

0

0

42

Chetan Sanghavi

3

6.89

0

0

43

Monty Soni

3

7.20

0

0

44

Jay Rawal

3

7.62

0

0

45

Ketan Thakkar

3

7.64

0

0

46

Kunal Patel

3

8.20

0

0

47

Paresh Shah (vasant )

3

9.44

0

0

48

Deepak Shah

2

0.00

0

0

49

Rajesh Barot

2

2.31

0

0

50

Meet Pandya

2

6.00

0

0

51

Nisarg Desai

2

6.32

0

0

52

Bhavtesh Vakharia

2

8.67

0

0

53

Raja Oza

2

9.60

0

0

54

Yatin Oza

2

9.60

0

0

55

Kalpesh Bhuta

2

12.00

0

0

56

Yash Gandhi

1

6.17

0

0

57

Khalid Mulani

1

6.30

0

0

58

Dipesh Thakkar

1

8.00

0

0

59

Mitesh Mehta (Mama)

1

8.67

0

0

60

Pratik Mekoni

0

0.00

0

0

61

Devang Patel

0

0.00

0

0

62

Ravi Modi

0

0.00

0

0

63

Jimit Gandhi

0

0.00

0

0

64

Vicky Malya

0

0.00

0

0

65

Amish Modi

0

0.00

0

0

66

Jitu Mehta

0

0.00

0

0

67

Nilesh Shah

0

0.00

0

0

68

Vimal Shah

0

0.00

0

0

69

Rajesh Mehta

0

0.00

0

0

70

Sameer Thakkar

0

0.00

0

0

71

Abhik Shah

0

0.00

0

0

72

Mehul Shah

0

0.00

0

0

73

Sachin Parekh

0

0.00

0

0

74

Kartik Doshi

0

0.00

0

0

75

Chetan Khanna

0

0.00

0

0

76

Yatish Maru

0

0.00

0

0

77

Pankaj Shah

0

0.00

0

0

78

Bhavin Thakkar

0

0.00

0

0

79

Umesh Thakkar

0

0.00

0

0

80

Manish Dushara

0

0.00

0

0

81

Akshat Shah

0

0.00

0

0

82

Sanket Tolia

0

0.00

0

0

83

Pratik Shah

0

0.00

0

0

84

Dharam Bhai Jatania

0

0.00

0

0

85

Jignesh Mehta

0

0.00

0

0

86

Kapil Sota

0

0.00

0

0

87

Tushar Gandhi

0

0.00

0

0

88

Pintoo

0

0.00

0

0

89

Amit Shah

0

0.00

0

0

90

Atit Shah

0

0.00

0

0

91

Nitesh Shah

0

0.00

0

0

92

Pratik Doshi

0

5.25

0

0

93

Yogi..

0

6.25

0

0

94

Rajiv Darji

0

6.33

0

0

95

Bhavesh Doshi

0

7.00

0

0

96

Jimit Shah

0

7.30

0

0

97

Anir Thakkar

0

7.40

0

0

98

Ravi Gwalani

0

8.00

0

0

99

Kishore Jethwani

0

8.20

0

0

100

Hiren Vasani

0

9.00

0

0

  Recent News & Articles