SRT T20 U-12 Challenger Trophy - 2018

  Series Rankings top 100

# Player Name Runs 4s 6s SR

1

Kunal Nayak

102

11

0

117

2

Karan More

49

7

0

96

3

Gaurang Sabrad

45

5

0

62

4

Aryan Warik

34

4

0

87

5

Prathamesh Wandre

32

5

0

128

6

Parth Rane

14

1

0

47

7

Aarush Naik

12

1

0

92

8

Gaurav Sabrad

11

1

0

85

9

Manavendra Pratap

9

0

0

43

10

Tanmay Pechetty

8

0

0

38

11

Laukik Salunkhe

8

1

0

40

12

Parth Ghone

6

0

0

46

13

Neeraj Nauriyal

5

1

0

50

14

Harsh Sagthiya

2

0

0

67

15

Prasansh Patil

1

0

0

25

16

Yogeshwar Mahto

0

0

0

0

17

Sanyog Adavade

0

0

0

0

18

Sohan Sawant

0

0

0

0

19

Soham Tare

0

0

0

0

20

Advait Helekar

0

0

0

0

21

Varad Pawaskar

0

0

0

0

22

Ansh Gupta

0

0

0

0

# Player Name Wk. Econ. 3w 5w

1

Kunal Nayak

6

4.50

1

0

2

Karan More

4

5.88

1

0

3

Parth Ghone

3

3.40

1

0

4

Neeraj Nauriyal

3

4.71

0

0

5

Advait Helekar

3

5.31

1

0

6

Laukik Salunkhe

2

3.12

0

0

7

Gaurav Sabrad

2

4.46

0

0

8

Aarush Naik

2

5.12

0

0

9

Soham Tare

1

3.25

0

0

10

Manavendra Pratap

1

3.33

0

0

11

Prathamesh Wandre

1

4.62

0

0

12

Ansh Gupta

0

0.00

0

0

13

Yogeshwar Mahto

0

0.00

0

0

14

Varad Pawaskar

0

0.00

0

0

15

Aryan Warik

0

0.00

0

0

16

Prasansh Patil

0

0.00

0

0

17

Sohan Sawant

0

0.00

0

0

18

Gaurang Sabrad

0

0.00

0

0

19

Parth Rane

0

2.00

0

0

20

Sanyog Adavade

0

5.25

0

0

21

Tanmay Pechetty

0

7.00

0

0

22

Harsh Sagthiya

0

8.33

0

0

  Recent News & Articles