The Halfway Hangover T15 Cup 2016

  Series Rankings top 100

# Player Name Runs 4s 6s SR

1

Jigar Shah

89

13

4

202

2

Jigar Parmar

71

8

1

120

3

Rachit Shah

66

7

5

220

4

Vikas Jain

57

7

1

106

5

Darshan Chauhan

56

7

2

133

6

Jimish D

52

7

2

144

7

Arpit Dhanera

48

7

1

114

8

Ankit Sancheti

44

6

0

94

9

Anish Dhanera

42

6

0

102

10

Trushank

40

6

1

190

11

Bhavesh Marlecha

36

3

3

225

12

Rahu Bohra

34

4

3

243

13

Dhawal Gada

32

3

3

291

14

Vinit Gandhi

31

3

2

119

15

Sandeep Pagariya

29

4

0

112

16

Ishan Bxi

27

5

0

123

17

Nilay Dhanera

24

5

0

185

18

Jayesh Chopra

23

3

1

128

19

Rachit Dhanera

20

4

0

118

20

Dhawal Surana

18

3

0

106

21

Vishal Solanki

18

3

1

112

22

Jash Dhanera

18

2

1

69

23

Rahul Punamiya

17

2

1

170

24

Dishant Solanki

14

1

0

70

25

Prakash Purohit

14

2

0

156

26

Ronak.

13

1

0

76

27

Vinod Sk

13

3

0

87

28

Ravi Palgota

12

2

0

120

29

Harsh Sanghvi

12

1

0

120

30

Bhavesh Ranka

12

0

1

150

31

Akshat Shah

11

0

0

85

32

Pradeep Jain

9

0

1

180

33

Chetan Bhandari

9

0

0

75

34

Ronak Bohra

9

1

0

100

35

Shantu Parmar

9

1

0

47

36

Kamlesh Bhai

8

1

0

89

37

Akshay Sonigara

8

1

0

73

38

Chirag Kothari

7

1

0

78

39

Manish Bhansali

7

1

0

88

40

Akshay Kanungo

7

0

1

233

41

Ravi Kothari

6

1

0

120

42

Avinash Mehta

6

1

0

55

43

Ricky Solanki

6

1

0

75

44

Jackie Kothari

5

1

0

167

45

Darshan Sanghvi

5

1

0

100

46

Kavedi

5

1

0

62

47

Monil Shah

5

1

0

56

48

Rishabh

5

1

0

83

49

Kamlesh Sk

5

0

0

50

50

Heera Lal Sk

4

1

0

200

51

Manish Super Kings

4

1

0

200

52

Hardik Gungaliya

4

0

0

50

53

Suzaan Sanghvi

3

0

0

38

54

Yash Bohra

2

0

0

29

55

Abhishek Ranka

2

0

0

40

56

Rishabh Kothari

2

0

0

25

57

Pratik Dhanera

2

0

0

25

58

Vishal Ranka

1

0

0

33

59

Raj Vanigota

1

0

0

14

60

Hitesh Dhanera

1

0

0

20

61

Amit Shah Xi

1

0

0

25

62

Vipul Mehta

1

0

0

17

63

Sagar Shah

1

0

0

33

64

Avkash Haran

1

0

0

50

65

Dikshit Bafna

1

0

0

33

66

Ankur Dhanera

1

0

0

8

67

Nachiket

1

0

0

20

68

Sunny Dhanera

1

0

0

33

69

Rahul Kd

1

0

0

100

70

Jenil Bofna

1

0

0

100

71

Yash Bhandari

0

0

0

0

72

Rahul Sondagar

0

0

0

0

73

Suresh Jain

0

0

0

0

74

Rinkesh

0

0

0

0

75

Kanishq

0

0

0

0

76

Yash Vanigota

0

0

0

0

77

Pritam Vanigota

0

0

0

0

78

Sunny Sk

0

0

0

0

79

Nilesh Bxi

0

0

0

0

80

Vishal Patni

0

0

0

0

81

Devansh Desai

0

0

0

0

82

Bharat Solanki

0

0

0

0

83

Mihir Shah

0

0

0

0

84

Rahul Jain

0

0

0

0

85

Darshil Shah

0

0

0

0

86

Rushabh Doshi

0

0

0

0

87

Pakshal Ranka

0

0

0

0

88

Shreyas Tambe

0

0

0

0

89

Vikas Palgota

0

0

0

0

90

Jay Baldia

0

0

0

0

91

Chintan Chatla

0

0

0

0

# Player Name Wk. Econ. 3w 5w

1

Vishal Patni

8

7.67

1

0

2

Nilay Dhanera

6

6.33

0

1

3

Mihir Shah

5

5.00

1

0

4

Rishabh Kothari

4

5.33

1

0

5

Jimish D

4

6.14

1

0

6

Yash Bhandari

3

3.33

1

0

7

Hardik Gungaliya

3

3.83

1

0

8

Ravi Kothari

3

5.00

1

0

9

Rachit Shah

3

5.29

0

0

10

Kamlesh Bhai

3

5.65

1

0

11

Trushank

3

5.67

1

0

12

Akshay Sonigara

3

6.50

0

0

13

Darshan Chauhan

3

6.75

1

0

14

Chintan Chatla

3

8.50

0

0

15

Jash Dhanera

3

9.82

0

0

16

Amit Shah Xi

2

4.60

0

0

17

Devansh Desai

2

4.71

0

0

18

Akshay Kanungo

2

6.00

0

0

19

Harsh Sanghvi

2

6.40

0

0

20

Jigar Parmar

2

7.75

0

0

21

Prakash Purohit

2

8.23

0

0

22

Pradeep Jain

2

10.25

0

0

23

Vikas Palgota

2

26.00

0

0

24

Jayesh Chopra

1

4.00

0

0

25

Ricky Solanki

1

4.29

0

0

26

Rahul Kd

1

4.67

0

0

27

Sunny Dhanera

1

6.00

0

0

28

Chetan Bhandari

1

6.50

0

0

29

Ankit Sancheti

1

6.50

0

0

30

Ravi Palgota

1

6.67

0

0

31

Arpit Dhanera

1

8.00

0

0

32

Abhishek Ranka

1

8.50

0

0

33

Jenil Bofna

1

13.09

0

0

34

Kamlesh Sk

0

0.00

0

0

35

Yash Vanigota

0

0.00

0

0

36

Manish Super Kings

0

0.00

0

0

37

Rahul Jain

0

0.00

0

0

38

Ishan Bxi

0

0.00

0

0

39

Bharat Solanki

0

0.00

0

0

40

Akshat Shah

0

0.00

0

0

41

Nachiket

0

0.00

0

0

42

Sunny Sk

0

0.00

0

0

43

Bhavesh Marlecha

0

0.00

0

0

44

Vishal Solanki

0

0.00

0

0

45

Sandeep Pagariya

0

0.00

0

0

46

Dhawal Surana

0

0.00

0

0

47

Heera Lal Sk

0

0.00

0

0

48

Darshan Sanghvi

0

0.00

0

0

49

Yash Bohra

0

0.00

0

0

50

Vishal Ranka

0

0.00

0

0

51

Pritam Vanigota

0

0.00

0

0

52

Dikshit Bafna

0

0.00

0

0

53

Rushabh Doshi

0

0.00

0

0

54

Vikas Jain

0

0.00

0

0

55

Rahul Sondagar

0

0.00

0

0

56

Kavedi

0

0.00

0

0

57

Rinkesh

0

0.00

0

0

58

Jackie Kothari

0

0.00

0

0

59

Jigar Shah

0

0.00

0

0

60

Pakshal Ranka

0

0.00

0

0

61

Vinit Gandhi

0

0.00

0

0

62

Vipul Mehta

0

0.00

0

0

63

Dishant Solanki

0

0.00

0

0

64

Hitesh Dhanera

0

0.00

0

0

65

Avinash Mehta

0

0.00

0

0

66

Shreyas Tambe

0

0.00

0

0

67

Kanishq

0

0.00

0

0

68

Monil Shah

0

0.00

0

0

69

Sagar Shah

0

0.00

0

0

70

Dhawal Gada

0

0.00

0

0

71

Nilesh Bxi

0

0.00

0

0

72

Manish Bhansali

0

0.00

0

0

73

Suresh Jain

0

0.00

0

0

74

Ankur Dhanera

0

1.00

0

0

75

Ronak.

0

4.00

0

0

76

Darshil Shah

0

4.50

0

0

77

Rachit Dhanera

0

5.00

0

0

78

Ronak Bohra

0

5.67

0

0

79

Chirag Kothari

0

6.75

0

0

80

Vinod Sk

0

7.00

0

0

81

Rahu Bohra

0

7.00

0

0

82

Anish Dhanera

0

7.33

0

0

83

Avkash Haran

0

8.00

0

0

84

Rishabh

0

9.75

0

0

85

Shantu Parmar

0

12.00

0

0

86

Suzaan Sanghvi

0

12.00

0

0

87

Pratik Dhanera

0

13.00

0

0

88

Rahul Punamiya

0

13.00

0

0

89

Raj Vanigota

0

15.00

0

0

90

Bhavesh Ranka

0

15.82

0

0

91

Jay Baldia

0

17.00

0

0

  Recent News & Articles